Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Mer pålitlig satellitpositionering med en ny kvalitetsmonitoreringstjänst

Störningsfri satellitpositionering är livsviktig för samhällets kritiska funktioner. Avvikelser i satellitpositioneringssignaler övervakas med hjälp av den nya kvalitetsmonitoreringstjänsten GNSS-Finland. Kvalitetsmonitoreringstjänsten är riksomfattande och öppen för alla. Den kan utnyttjas av myndigheter, företag och allmänheten.

Satellitpositionering utnyttjas inom många sektorer som är kritiska för samhället, exempelvis räddningsverksamhet och logistik på land, till havs och i luften. Många mobiltelefonappar behöver också satellitpositionering. Vårt samhälle har i praktiken blivit beroende av satellitpositioneringssystem (GNSS, Global Navigation Satellite System).

GNSS-Finland (Extern länk) är ett nytt kvalitetsmonitoreringssystem för satellitsignaler, som Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har utvecklat och som fungerar kontinuerligt och omfattar hela landet. Tjänsten är riksomfattande och öppen för alla. Tjänsten grundar sig på forsking som beställts och finansierats av Transport- och kommunikationsverket Traficom som koordinerar användningen av radiosignaler i Finland. Målet är att resultaten från forskningen och den tjänst som tagits fram i samband med den ska utnyttjas i samhället på ett omfattande sätt.

Data som produceras i tjänsten kan integreras med andra lägesbildssystem, exempelvis sådana som används av flygtrafiken, för att ge aktuell information om satellitpositioneringens funktion och pålitlighet. Andra aktörer kan få GNSS-kvalitetdata från GNSS-Finland och behöver inte investera i egna monitoreringssystem.

– Finland är ett av de första länderna i världen som började erbjuda positioneringsövervakningsdata till allmänheten. Under de senaste åren har vi noterat ett stort intresse för en sådan tjänst hos GNSS-aktörer i Finland som skulle vilja se en plattform som vem som helst skulle kunna använda för att i realtid monitorera kvaliteten på mottagna GNSS-signaler på vilken som helst FinnRef-station. Tjänsten GNSS-Finland är ett svar på detta behov, säger forskningschef Zahidul Bhuiyan vid Lantmäteriverket, som ledde GNSS-Finland-projektet.

Fortsatt utveckling skapar nya möjligheter

För forskare är GNSS-Finland en utmärkt plattform. Genom fortsatt utveckling skulle det vara möjligt att monitorera GNSS-tid eller jämföra lokaliseringsprecision när man använder olika system och signalkombinationer. 

I framtiden skulle det kunna vara möjligt att importera data från andra aktörer via gränssnitt. Ett bra exempel på detta är Meteorologiska institutets data som beskriver jonosfärens tillstånd och som kan användas för att presentera förhållandet mellan jonosfären och satellitpositionering. Det är möjligt att integrera i GNSS-Finland tilläggsegenskaper som forskare har utvecklat.

Utöver myndigheter och forskare kan vem som helst använda tjänsten. Man kan kontrollera tillängligheten till GNSS-signaler eller satellitpositioneringens funktionalitet i området.

Målet är störningsfri satellitpositionering 

– Satellitpositioneringen kan försvagas eller förhindras av olika radiostörningar. Ibland kan trasiga elapparater oavsiktligt sända en signal på satellitpostioneringssignalernas frekvensområde och orsaka störningar. Vår uppgift är att identifiera, utreda och avlägsna radiostörningar på olika håll i landet, konstaterar överdirektör Kati Heikkinen från Traficom. 

– Tjänsten GNSS-Finland grundar sig på GNSS-stationer som ingår i det nationella FinnRef-nätverket och som kan användas för monitorering av alla satellitpositioneringssystem och de olika frekvensernas signalkvalitet, berättar avdelningsdirektör Sanna Kaasalainen från Lantmäteriverket. 

Satellitpositioneringssystemen är det amerikanska GPS, det europeiska Galileo, det ryska GLONASS och det kinesiska BeiDou. FinnRef-nätverket är Finlands nationella nätverk av GNSS-referensstationer som används vid upprätthållandet av referenssystem för koordinater, utan vilka positioneringen inte skulle lyckas. FinnRef-nätverket upprätthålls av Lantmäteriverket. 

GNSS-Finland förmedlar alarmmeddelanden till Traficom enligt på förhand definierade kriterier. Dessa meddelanden förmedlar aktuell information om exempelvis signalstörningar.

GNSS-satelliterna producerar inte endast geodata, utan också exakt tidsinformation som behövs för att upprätthålla många för samhället kritiska system. Tjänsten GNSS-Finland möjliggör också forskning som berör tidsinformation. 

Mera information

Avdelningsdirektör Sanna Kaasalainen, 050 369 6806, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskningschef Zahidul Bhuiyan, 050 372 6569, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi (på engelska)

Transport- och kommunikationsverket Traficoms medietjänst, 029 534 5648

Tjänsten GNSS-Finland (Extern länk)