Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Förordningen som förenhetligar drönarflygningar inom hela EU träder i kraft på årets sista dag. I framtiden ska alla användare av drönare, såväl intresserade som professionella, fördjupa sig i drönarflygningen och i regel avlägga ett prov. Det blir vissa ändringar i flygrutinerna, men de grundläggande faktorerna för flygsäkerheten förblir de samma också i framtiden.

Europeiska unionens förordning om användningen av drönare börjar tillämpas den 31 december 2020. Den nya drönarlagen förenhetligar författningar om drönare inom hela EU. För finländska användare av drönare betyder reformen en skyldighet att registrera sig i registret över drönaroperatörer, tidigare har anmälningsskyldigheten endast gällt professionella användare. Det är endast operatörer som har en drönare utan kamera med en vikt under 250 gram eller en drönare som är en leksak som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Registreringen omfattar alltså alla användare som flyger kameraförsedda drönare.

I framtiden ska alla användare också sätta sig in i reglerna om flygning av drönare och i regel avlägga ett prov. För vanliga drönarintresserade räcker det i allmänhet att avlägga ett teoriprov online.

Registreringen och möjligheten att avlägga onlineprovet öppnar vid årsskiftet. Närmare anvisningar läggs ut på Traficoms webbsidor droneinfo.fi. 

Drönarverksamheten kommer att ha olika kategorier med olika krav. Kategorierna är en öppen kategori (open) som omfattar majoriteten av de intresserade samt en specifik kategori (specific) och en certifierad kategori (certified) för vilka kraven är strängare.

Tillåten flyghöjd i framtiden 120 meter, ändringar också i massagränserna för drönare

Genom den nya drönarlagen sänks den högsta tillåtna flyghöjden i den öppna kategorin från 150 meter till 120 meter.

I den öppna kategorin kan maxvikten för en drönare vara 25 kg. Inom kategorin finns tre olika underkategorier som anger drönarnas vikt, användningsområde och utbildningskrav. Om verksamheten inte är möjlig i den öppna kategorin ska man skaffa ett operativt tillstånd för den specifika kategorin eller för den certifierade kategorin. För verksamheten i de två övriga kategorierna ska man bedöma bl.a. riskerna i verksamheten. Hjälp för riskbedömningen finns på Traficoms nya luftrumsapplikation.

Grunderna för säker flygning förändras inte

Trots förändringarna förblir principerna för säker flygning samma som tidigare. I den öppna kategorin ska verksamheten fortfarande alltid ske inom synhåll och flygningar är inte tillåtna över folksamlingar eller nära flygplats. Det är också viktigt att komma ihåg att respektera andra människors privatliv och hemfrid.

Övergångsperioden mellan den gamla och den nya lagen gäller endast dem som registrerat sig tidigare och flyger i klubbar

De som utför bruksflyg och som redan tidigare gjort en anmälan om sin drönare kan fortsätta med de gamla nationella författningarna t.o.m. den 1 januari 2022. Dispenser förblir också i kraft enligt den giltighetstid som antecknats i tillståndet.

Piloter av drönare i flygklubbar kan fortsätta med de nationella författningarna t.o.m. den 1 januari 2023. Utöver den nationella föreskriften ska den som idkar klubbverksamhet också följa klubbens anvisningar och regler för att verksamheten ska kunna anses ske inom ramen för klubbverksamheten.

De som flyger drönare på egen hand ska följa den nya drönarlagen så snart den träder i kraft vid början av 2021.

EU:s drönarförordning innehåller även övergångsperioder för drönare. Nya drönare som finns till salu ska vara försedda med CE-märkning t.o.m. den 1 januari 2023. Efter detta datum kan drönare som inte är försedda med CE-märkning användas endast i begränsad omfattning.

Ytterligare information:

Droneinfo: EU:s drönarförordning i ett nötskal (Extern länk)  (Extern länk)

Patrik Söderström, teamledare, tfn 029 534 6120, rpas(at)traficom.fi