Ny föreskrift: ANS M1-1 Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som tillämpas i Finland

Transport- och kommunikationsverket har utfärdat en ny föreskrift ANS M1-1 Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som tillämpas i Finland.