Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ny föreskrift: Fartygs lastlinjer och fribord

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 9 januari 2020 meddelat följande föreskrift:

Föreskriften träder i kraft den 15 januari 2020.

Närmare upplysningar:

Specialsakkunnig Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala(at)traficom.fi, tfn 029 534 7078

Jurist Riitta Laatikainen, riitta.laatikainen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6036