Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nya trafikplikter för fartygstrafiken har införts

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins behov och trafikförbindelserna. Besluten minskar coronasituationens negativa effekter på sjöfartsförbindelserna och gäller förbindelserna Åbo–Stockholm, Åland–Sverige, Helsingfors–Tallinn och Vasa–Umeå.

Traficom har fattat beslut om tillfälligt ordnande av sjötrafik och införande av trafikplikt på tur och retur-rutterna mellan Åbo och Stockholm, Åland och Sverige, Helsingfors och Tallinn samt Vasa och Umeå. Traficoms avsikt är att möjliggöra tillräckliga sjöfartsförbindelser för Fastlandsfinland och Åland med tanke på försörjningsberedskapen, industrins behov och trafikförbindelserna.

Traficom har ansett att det är nödvändigt att införa trafikplikter. Besluten grundar sig på Ålands landskapsregerings och Försörjningsberedskapscentralens utlåtanden och på Traficoms egna utredningar.

”Genom dessa beslut vill vi säkerställa tillräckliga sjöfartsförbindelser för Finland. Utan trafikplikter skulle man inte kunna upprätthålla en sådan servicenivå på passagerar- och godstrafiken som är nödvändig för industrin och tillräckliga trafikförbindelser”, berättar överdirektör Jarkko Saarimäki. 

Rutterna och rederierna med trafikplikt 1–30.6.2021

  • Grisslehamn - Eckerö / Eckerö Linjen, M/S Eckerö
  • Kapellskär - Mariehamn / Viking Line, M/S Rosella
  • Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm / Tallink Silja, M/S Galaxy och M/S Baltic Princess (morgon- och kvällsavgång)
  • Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm / Viking Line, M/S Viking Grace och M/S Amorella (morgon- och kvällsavgång)
  • Vasa - Umeå / NLC Ferry Wasaline, M/S Wasa Express och M/S Aurora Botnia

Rutterna och rederierna med trafikplikt 9–30.6.2021

  • Tallinn - Helsingfors / Tallink Grupp, M/S Megastar
  • Helsingfors - Tallinn / Tallink Grupp, M/S Star
  • Tallinn - Helsingfors / Eckerö Line, M/S Finlandia

Besluten baserar sig på ett tilläggsanslag som riksdagen beviljade för sjötrafiken

I årets första tilläggsbudget godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 23,15 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom ålägga en trafikplikt på en viss rutt och ge bidrag ur tilläggsanslaget, om förbindelsen i fråga konstateras vara nödvändig.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 040 836 0397. Twitter @Saarimaki
Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396