Nytt inom statsförvaltningen: Traficom omorganiserar och bildar kompetensområden och påverkansnätverk

Transport- och kommunikationsverket Traficom omorganiserar och bildar från och med den 1 januari 2020 fyra kompetensområden och två påverkansnätverk. Syftet är att göra det möjligt för ämbetsverket att förnya sig och fatta mångfacetterade beslut och på så sätt säkerställa att verket kan utföra sina uppgifter effektivt och med goda resultat.

”Traficom främjar transportsystemets funktion och säkerhet, snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället och stöder hållbar utveckling. För oss betyder det digitala Finland att vi kan erbjuda våra kunder trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser till ett rimligt pris”, säger Kirsi Karlamaa, generaldirektör vid Transport- och kommunikationsverket Traficom. ”Indelningen av organisationen i kompetensområden och påverkansnätverk är helt ny inom statsförvaltningen. Den gör det möjligt att skapa nya typer av verksamhetsmodeller inom hela ämbetsverket och stöder ett mångfacetterat tankesätt och beslutsfattande.”

Från och med den 1 januari 2020 består Traficoms nya organisation av fyra kompetensområden:

Tjänster för bilförare, överdirektör Olli Lindroos.
Typgodkännande, besiktning, registrering och beskattning av fordon, uppgifter i anknytning till körkort, examina, yrkestrafik och transporttillstånd samt övergripande informationstjänster.

Transportsystemtjänster, överdirektör Jarkko Saarimäki.
Sjöfart, båtliv, sjökartläggning, spårtrafik, väginfrastruktur, logistik och luftfart.

Digitala förbindelser, överdirektör Kati Heikkinen.
Mobil- och radionät, fungerande förbindelser, marknadsutveckling samt uppgifter i anknytning till data om ekonomi och marknad.

Cybersäkerhetscentret, överdirektör Kalle Luukkainen (visstidsanställning 2.1-31.12.2020).
Utvecklar och övervakar funktionen och informationssäkerheten hos kommunikationsnäten och -tjänsterna samt skapar en lägesbild av cybersäkerheten i hela samhället

I början av 2020 har Traficom två påverkansnätverk:

Fungerande trafik och transport i framtiden, direktör Asta Tuominen.

Hållbar och ren miljö, direktör Jarno Ilme.

Överdirektörerna för kompetensområdena och direktörerna för nätverken är medlemmar i Traficoms ledningsgrupp. Petra Ruotsalainen, ansvarig direktör för strategi och styrning, säkerhetsdirektör Jari Ylitalo, förvaltningsdirektör Jarkko Hallikainen, tf. ICT-direktör Ari-Pekka Neuvonen och kommunikationsdirektör Leena Majamäki fortsätter i sina nuvarande uppgifter och som medlemmar i ämbetsverkets ledningsgrupp.

Närmare information: generaldirektör Kirsi Karlamaa

Ta kontakt via Traficoms medietjänst tfn 029 534 5648

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Traficom främjar transportsystemets funktion och säkerhet och snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället. Traficom stöder hållbar utveckling och ser till att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris.

Transport- och kommunikationsverket Traficom bildades i början av 2019 genom sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa delar av Trafikverket.