Offentlig delgivning av Transport- och kommunikationsverkets beslut angående en anmälan enligt 58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gjort och behovet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin inom sjukvårdsdistriktets område

Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) har den 26 januari 2022 meddelat ett beslut angående en anmälan enligt 58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/ 2016) som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gjort och behovet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin inom sjukvårdsdistriktets område. Beslutet har inte kunnat delges alla parter på något annat sätt.

Beslutet finns tillgängligt elektroniskt på Transport- och kommunikationsverkets webbplats till den 15 mars 2022. Länken till beslutet finns nedan. Parterna anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Ytterligare information ger överdirektör Jarkko Saarimäki, tfn 040 836 0397

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)