Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) har den 9 maj 2023 meddelat ett beslut om tillstånd att flyga i förbjudet området EFP50 - Kruunuhaka för perioden 15. - 17.5.2023.

Beslutet finns tillgängligt elektroniskt på Transport- och kommunikationsverkets webbplats till den 17 maj 2023. Länken till beslutet finns nedan. Parterna anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.