Över 500 taxitillstånd återkallats på grund av att FO-nummer saknas

Från början av 2021 har FO-numret varit en förutsättning för beviljande av taxitrafiktillstånd. I augusti fanns det fortfarande cirka 700 tillståndshavare som inte hade något FO-nummer. Nu har 520 taxitrafiktillstånd återkallats på grund av att tillståndshavaren inte åtgärdat bristen med FO-numret.

Det blev förändringar i förutsättningarna för beviljande av taxitrafiktillstånd från början av maj 2021. FO-numret blev då en ny förutsättning för beviljande av taxitrafiktillstånd. Det nya kravet gällde också de innehavare av taxitrafiktillstånd vars trafiktillstånd hade beviljats innan lagändringen trädde i kraft. Tillståndshavarna kunde skaffa ett FO-nummer till och med början av augusti, om de inte hade det.

Transport- och kommunikationsverket Traficom utövar tillsyn över innehavare av taxitrafiktillstånd och att förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. Vid övervakningen av frågan om FO-numret konstaterades att det i augusti 2021 fortfarande fanns cirka 700 innehavare av taxitrafiktillstånd som ännu inte hade något FO-nummer. "Dessa aktörer fick en begäran om utredning om att de inte hade något FO-nummer och de fick en tidsfrist för att skaffa numret med hotet om att tillståndet återkallas om bristen inte åtgärdas inom utsatt tid. Som slutresultat av övervakningen har vi återkallat 520 taxitrafiktillstånd därför att tillståndshavaren inte åtgärdade bristen med FO-numret. Dessutom har 101 trafiktillstånd återkallats på tillståndshavarens egen begäran. 76 tillståndshavare skaffade ett FO-nummer inom utsatt tid", berättar Sari Veija som är chef för yrkestrafik vid Traficom.

Följande tillsynsobjekt gäller kravet på företagarprov för taxitrafik

"Traficoms följande registertillsyn över innehavare taxitrafiktillstånd kommer att gälla kravet på yrkeskompetens inom taxitrafik. Från början av maj 2021 har företagarprov för taxitrafik också varit en förutsättning för beviljande av taxitrafiktillstånd. Detta krav gäller också tillståndshavare", berättar Veija.

Innehavare av taxitrafiktillstånd ska senast den 1 maj 2022 uppfylla kravet på yrkeskompetens. Enligt den aktuella informationen finns det fortfarande flera tusen innehavare av taxitrafiktillstånd och trafikansvariga som inte avlagt företagarprovet. "Det lönar sig att delta i företagarprovet och vid behov i den föregående utbildningen så snart som möjligt för att få kravet uppfyllt före början av maj", uppmanar Veija.

Ytterligare information:

Information om företagarutbildningen och de utbildningsorganisationer som arrangerar provet (Extern länk)

Sari Veija, chef för yrkestrafik, tfn 029 534 6523