Paketvolymen fortsatte att öka kraftigt – utdelningen av brev, tidningar och tidskrifter minskade

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en utredning av postmarknaden 2018. För detta har verket samlat in information om utvecklingen av volymerna för olika slag av postförsändelser.

Postbranschen har varit i en kraftig förändring under hela 2000-talet. Digitaliseringen har startat en brytningsperiod som omvandlar hela mediefältet och människornas sätt att kommunicera. Elektroniska lösningar som blir mer utvecklade och mångsidigare ersätter effektivt kommunikation via papperspost. Den pågående utvecklingen har en stor inverkan såväl på innehållsproducenter som på leverantörer

.Liksom tidigare år har antalet brev fortsatt att minska, år 2018 minskade antalet med cirka 7 procent. Den totala volymen fördelas bland en bredare grupp av aktörer än tidigare, då konkurrerande postföretag har fått stadigt fäste på marknaden.Den nedåtgående trenden har också fortsatt i tryckta tidningar och tidskrifter.Traficom har uppskattat att utdelningsvolymen av tidningar minskade med några procent medan utdelningsvolymen av tidskrifter minskade något snabbare.

Den starka ekonomin bidrog till att näthandel fortsatte att öka kraftigt år 2018. Paketvolymen uppskattas öka med drygt 10 procent.Paketutdelningen har blivit ett alternativ som ersätter den minskande utdelningen av brev, tidningar och tidskrifter. På basis av en internationell jämförelse kan man anta att näthandel och paketlogistik har en hel del tillväxtpotential därför att näthandelvolymerna i Finland är mycket låga jämfört med många andra länder.

Mer information:

Utredning av postmarknaden 2018 (Extern länk)