Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Posti ska fortsätta dela ut post till de mest trafikerade öarna i skärgården fem dagar i veckan

Öar till vilka det finns minst två tidtabellerade färjeförbindelser vardagar är inte sådana svårtillgängliga områden som avses i postlagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom förutsätter att Posti även i framtiden ska dela ut brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster till dessa öar fem dagar i veckan.

I våras meddelade Posti om ändringar i postutdelningen i Åbo skärgård. Posti anmälde att det börjar dela ut post till områden vid förbindelsebåtsrutter samt till vissa postnummerområden en gång i veckan. 

Enligt Traficom är de planerade ändringarna i utdelning av post i Åbo skärgård inte till alla delar i enlighet med postlagen. Det är möjligt att göra undantag från den utdelning som avses i postlagen i fråga hushåll som finns i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. 

Traficoms åsikt är att det är inte enbart svårtillgängliga områden som drabbas av de planerade ändringarna i utdelningen.

”Om det finns en regelbunden färjeförbindelse två gånger per dag eller oftare året om, kan ön inte anses vara svårtillgänglig. Postlagen möjliggör inte en avvikande utdelning till sådana skärgårdsområden”, säger biträdande direktör Merja Saari vid Traficom.

Ändringarna skulle ha betytt att utdelning av brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster skulle ha minskat till en gång i veckan för cirka 550 hushåll. Genom Traficoms beslut skulle ändringen kunna gälla cirka 170 hushåll. 

På basis av Traficoms beslut ska Posti fortsätta dela ut post fem dagar i veckan åtminstone på följande områden: 21195 Velkua (Palva och Velkuanmaa), 23390 Iniö (förutom bl.a Kvarnholm, Perkkala, Salmis och Åselholm, till vilka det inte finns två tidtabellerade förbindelser vardagar), 25940 Hitis, 25950 Rosala och 25960 Högsåra.

Mer information: 

Biträdande direktör Merja Saari, merja.saari@traficom.fi, tfn 0295 390 541

Postis meddelande 30.4.2019 (på finska) (Extern länk)

Enligt postlagen har Posti rätt att göra undantag från den insamlings- och utdelningsfrekvens som avses i postlagen om det är fråga om hushåll i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. Insamling och utdelning för dessa hushåll ska ske åtminstone en gång i veckan. Undantaget får omfatta sammanlagt högst 1 000 hushåll i hela landet.

Postlagens utdelningsskyldighet gäller endast stadigvarande bostäder. 

Försändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna är brev och kort försedda med frimärke.