Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den som programmerar eller gör ändringar i motorn i ett fordon ska från och med den 1 juni 2024 visa att fordonet efter ändringen uppfyller kraven i fråga om utsläpp – som tillräckligt bevis betraktas en utredning från en godkänd sakkunnig eller teknisk tjänst eller ett typgodkännandeintyg.

En ändring i fordonslagen som träder i kraft den 1 juni 2024 överför skyldigheten att bevisa att utsläppen uppfyller kraven till de aktörer som erbjuder kunder programmässiga ändringar i motorer, ändringar i avgassystem eller bådadera. 

För fordon som ska användas i trafik får man sälja sådana motorstyrningsprogram eller ändringar i avgassystemen för vilka säljaren kan bevisa att den tjänst som erbjuds uppfyller de föreskrifter och bestämmelser som berör utsläpp. 

”Från och med juni ligger ansvaret i allt tillhandahållande av tjänster som uppfyller definitionen för utsläppsmanipulation för utsläppens del på den som tillhandahåller tjänsten, och ansvaret kan inte längre läggas på konsumenten”, konstaterar Kaarle Röyttä, inspektör vid Transport- och kommunikationsverket Traficom. ”Den typ av verksamhet som förekommer i nuläget där ändringar har gjorts och erbjudits kunder utan bevis eller utredningar om utsläppsnivåer, eller tjänster har sålts med uppmaningen ”ej för användning i vägtrafik” för fordon vars uppgifter finns i trafik- och transportregistret, kan alltså inte längre fortsätta i juni”, preciserar Röyttä. 

Vad är programmering av motor och utsläppsmanipulation?

Med programmering av motor och utsläppsmanipulation avses ändringar i en motors styranordning som påverkar motorns funktion och egenskaper, exempelvis effektökningar och optimeringar. 

Med utsläppsmanipulation avses också ändringar i avgassystemen, exempelvis DPF, SCR och EGR, som är viktiga delar av avgassystemet. 

Hur kan man bevisa att en programmering av en motor uppfyller kraven?

För utsläppens del betraktas en utredning från en godkänd sakkunnig eller teknisk tjänst eller ett typgodkännandeintyg som tillräckligt bevis. Tekniska tjänster finns i Europa och Finland. För närvarande finns i Finland ingen godkänd sakkunnig som skulle ha behörighet att kontrollera utsläpp från fordon. 

Ett intyg från en avgasmätning vid en verkstad eller besiktningsstation är inte ett bevis på fordonets utsläppsnivåer eller på att det uppfyller kraven. 

Påföljder för avsaknad av bevis

Om tjänster som uppfyller definitionen för utsläppsmanipulation erbjuds till konsumenter utan godtagbara bevis, kan Traficom utdöma en påföljdsavgift för den ekonomiska aktören. Avgiften kan vara högst 30 000 €. 

Fordon som ändrats före den 1 juni 2024 

I Finland finns många fordon som har system för utsläppsmanipulation installerade. ”Om du vet att det har gjorts programmässiga ändringar i din bil eller att komponenter som hör till avgassystemet har tagits bort, ska du kontrollera att bilen är trafikduglig exempelvis hos en representant för tillverkaren”, råder Röyttä. Om du vill åtgärda ändringarna och återställa fordonet i ursprungligt skick ska du följa de anvisningar du får från tillverkarens representant. Om du däremot vill behålla ändringarna och göra din bil trafikduglig kan en besiktningsstation hjälpa dig med sådant som gäller ändringsbesiktning och godkännande av fordon”, fortsätter Röyttä.

Användningen av ändrade fordon i trafiken övervakas av polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen. Tillsynsmyndigheten kan utdöma en avgift på 300–30 000 euro för trafikförseelse för ägaren eller innehavaren av ett fordon vars utsläpp har manipulerats.

Ytterligare information

Tekniska tjänster i Finland   (Extern länk)

Tekniska tjänster i Europa (Extern länk) 

Godkända sakkunniga i Finland

Fordonslagen (Extern länk) 2, 6 a, 7 a, 189 och 193 §

RP 291/2022 (Extern länk)