Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Publiceringen av de första N2000-sjökorten skjuts upp till 2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att skjuta upp publiceringen av de första nya N2000-sjökorten med ett år, så att övergångstiden under vilken både gamla och nya sjökort används i vattenområdena i Finland blir så kort som möjligt. Samtidigt får såväl enskilda sjöfarare som hela branschen möjlighet att mer grundligt sätta sig in i reformen och ta igen tid som förlorats på grund av coronasituationen för diskussion kring användningen farlederna.