Sjötrafikanter, ge akt på djupmätningarna i Vuoksens vattendrag

Transport- och kommunikationsverket Traficom förnyar och utvecklar sjökortsdata för Vuoksens vattendrag. Under den isfria säsongen åren 2022 och 2023 utförs djupmätningar i områden på sträckningen Nyslott–Rantasalmi–Jorois–Varkaus–Oravi samt mellan Oravi och Pilppa kanal. Sjötrafikanter uppmanas att ge akt på mätningsarbetet och väja för fartygen som utför mätningarna.

Mätfartygen färdas längs i förväg planerade linjer, i huvudsak fram och tillbaka, och därför är deras möjligheter att väja för annan sjötrafik begränsade. Sjötrafikanter uppmanas att undvika att röra sig i närheten av mätfartygen och att undvika att orsaka kraftiga svall. Mätfartygen varnar övriga sjötrafikanter för mätningsarbetet med hjälp av signalfigurer för begränsad manöverförmåga i fartygets mast och klara ljussignaler. 

Fiskare uppmanas att märka ut sina fiskeredskap på ett synligt och lämpligt sätt för att undvika skador för samtliga parter. Mätfartygen färdas även mycket nära stranden. I arbetet strävar man efter att beakta bebyggelsen på stränderna och att orsaka så lite störningar som möjligt för invånarna. 

Mätningarna utförs för att förnya djupdata i sjökorten över Saimens vattendrag. Traficom har beställt arbetet av Clinton Marine Survey AB och det utförs på basis av en öppen EU-upphandling.

Ytterligare information

Seppo Mäkinen, byråingenjör, seppo.makinen@traficom.fi, tfn 029 534 6747

Mikko Loimalahti, inspektör, mikko.loimalahti@traficom.fi, tfn 029 534 6761