Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skyldigheten att bedriva fartygstrafik mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland fortsätter till slutet av april

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att fortsätta trafikplikten mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Estland till slutet av april.

Beslutet minskar de skador som coronaläget orsakar för sjöfartsförbindelser. Trafikplikten utvärderas med två veckors mellanrum.

Traficom har ansett att det är nödvändigt att ålägga trafikplikt. Utan trafikplikt skulle det inte vara möjligt att upprätthålla en tillräcklig servicenivå för den finska försörjningsberedskapens och industrins behov samt för passagerar- och frakttransporter som behöver tillräckliga trafikförbindelser. Det var möjligt att ålägga trafikplikten i och med ett understöd på 23,15 miljoner euro som beviljades i årets första tilläggsbudget.

Statsrådet utfärdade den 17 december 2021 en förordning som förlänger giltighetstiden för statsrådets förordning om stödjande av sjötransport t.o.m. den 30 juni 2021.

Rutterna och rederierna med trafikplikt 1–30.4.2021:

  • Grisslehamn - Eckerö / Eckerö Linjen, M/S Eckerö
  • Kapellskär - Mariehamn / Viking Line, M/S Rosella
  • Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm / Tallink Silja, M/S Galaxy och M/S Baltic Princess (morgon- och kvällsavgång)
  • Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm / Viking Line, M/S Viking Grace och M/S Amorella (morgon- och kvällsavgång)
  • Tallinn - Helsingfors / Eckerö Line, M/S Finlandia
  • Helsingfors- Tallinn / Tallink Grupp, M/S Star
  • Tallinn - Helsingfors / Viking Line, M/S Viking XPRS

Lisätietoja

Jarkko Saarimäki, ylijohtaja, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, puh. 040 836 0397, Twitter @Saarimaki