Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Statistiken över fel vid besiktningen av personbilar har publicerats

År 2022 underkändes 27,8 procent av samtliga periodiska besiktningar av personbilar. Den vanligaste orsaken till att personbilar underkändes var fel på framaxeln. Flest reparationsuppmaningar ges i sin tur för fel på belysningen. Revideringen av bedömningsgrunderna vid besiktning syns inte i besiktningsstatistiken för elbilar.

Genomsnittsåldern för de personbilar som besiktades år 2022 var 14,7 år – år 2021 var genomsnittsåldern 14,5 år. I fjol underkändes 27,8 procent av samtliga periodiska besiktningar av personbilar, vilket är 0,6 procent mer än året innan. ”Förklaringen till variationerna i procenten underkända fordon i fråga om nyare bilar är att besiktningsintervallen ändrades år 2018. I verkligheten har det inte skett några större förändringar i fordonens skick. Av de bilar som i dag besiktas när de är tre år gamla är största delen taxibilar, som ska besiktas varje år”, säger ledande sakkunnig Teemu Toivanen.


Den vanligaste orsaken till att personbilar underkänns är fel på framaxeln. Även fel på fjädringen och stötdämpningen samt färdbromsen är vanliga orsaker till underkännande. Klart flest reparationsuppmaningar ges i sin tur för fel på belysningen och elektriska utrustningar, såsom registreringsskyltens ljus eller halvljusen. ”I synnerhet felen på belysningen är ofta sådana att bilisten enkelt skulle kunna upptäcka och åtgärda dem före besiktningen för att på så sätt undvika reparationsuppmaningar”, konstaterar Toivanen.

Revideringen av bedömningsgrunderna vid besiktning syns inte i besiktningsstatistiken för elbilar

Genomsnittsåldern för elbilar är jämförelsevis låg i Finland, och det syns även i antalet besiktningar. År 2022 besiktades 3 158 elbilar. ”Fel som leder till att elbilar underkänns är i regel desamma som för alla andra personbilar, givetvis med undantag av orsaker till underkännande som beror på utsläppen”, säger inspektör Tatu Siivonen.

Bedömningsgrunderna vid besiktning reviderades den 1 november 2022. Revideringen innebar nya kontrollobjekt för elbilar. ”Den oro, som även lyfts fram i media, över att också små skador på elbilars höljen efter revideringen av bedömningsgrunderna vid besiktning skulle kunna leda till underkännande verkar inte ha konkretiserats. Under de två första månaderna har inte ett enda beslut om underkännande fattats av denna orsak. Antalet besiktningar av elbilar är ännu ganska litet, och i takt med att antalet ökar framöver kommer vi att få en bättre bild av hur bedömningen av fel utvecklar sig. Exempelvis importörernas särskilda anvisningar för sina egna märken kan inverka på detta”, säger Siivonen.

Modellspecifik statistik över fel vid besiktningen av personbilar för fjolåret har publicerats

Traficoms modellspecifika besiktningsstatistik publiceras årligen för 3–15 år gamla personbilar.

Besiktningens felstatistik per modell och ibruktagningsår finns i statistikdatabasen om modellen i fråga har besiktats fler än 100 gånger under statistikåret. ”I besiktningsstatistiken finns även antalet körkilometer för olika modeller, vilket gör det möjligt att ställa modellens andel underkännanden och antal fel i förhållande till de genomsnittliga kilometer som körts med modellen”, säger specialsakkunnig Ari Väisänen.

Ytterligare information:

Statistik över fel vid besiktning 2022 (Extern länk)

Periodiska besiktningar av personbilar efter modell 2017–2022 (inkluderar 3–15 år gamla personbilar. I statistiken ingår modellserier med 100 eller fler besiktade fordon). (Extern länk)

Teemu Toivanen, ledande sakkunnig, teemu.toivanen@traficom.fi, tfn 029 534 5530  

Tatu Siivonen, inspektör, tatu.siivonen@traficom.fi, tfn 029 534 5517 (bedömningsgrunder vid besiktning)

Ari Väisänen, specialsakkunnig, ari.vaisanen@traficom.fi, tfn 029 5346 177 (statistik)