Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Stjärnmärkningar för kommuner på basis av tillgång, användning och täckning gällande snabba bredbandsförbindelser

Elva kommuner med litet invånarantal fick 4 stjärnor av 5 möjliga vid rankningen av fasta bredbandsförbindelser. Lahtis och Uleåborg var de enda stora städerna som uppnådde 3,5 stjärnor. De stora städerna klarade sig bättre i en jämförelse av snabba mobilnät – 13 kommuner fick 4 stjärnor.

Transport- och kommunikationsverket Traficom publicerade nu för andra gången en kommunrankning av tillgången till och användningen av snabba bredbandsförbindelser. I år fick kommunerna för första gången stjärnor även på basis av mobilnätets täckningsområden.  Märkningarna för det fasta nätet utvecklades också från senaste år. Stjärnmärkningen baserar sig på de uppgifter som verket samlat in av teleföretag. Uppgifterna beskriver läget vid slutet av 2018.

Små kommuner i toppen av fasta bredbandsförbindelser 

Totalt 11 kommuner fick 4 stjärnor för användningen av och tillgången till snabba fasta bredbandsförbindelser. Av dessa kommuner är 5 från Åland och 6 med litet invånarantal från Fastlandsfinland. Av de stora städerna klarade Lahtis och Uleåborg sig bäst; de fick 3,5 stjärnor. Hälften, dvs. 152 kommuner av 311, får minst 2 stjärnor.

tähtiluokitus kunnat laajakaista

För att få 5 stjärnor krävs att alla hushåll i kommunen har tillgång till en bredbandsförbindelse på 100 Mbit/s som de också använder. ”I stjärnmärkningen har vi betonat tillgång. Orsaken till det är att konsumenterna inte alltid har valt den snabbaste tillgängliga typen av abonnemang. Det igen kan vara den enda orsaken till att hastighet för de abonnemang som är i användning är begränsad. Vid beräkningen av de abonnemang som är i användning beaktar vi delvis också långsammare abonnemang”, säger utvecklingschef Joonas Orkola.

Stora och medelstora kommuner har de mest täckande snabba mobilnäten 

13 kommuner fick 4 stjärnor på basis av täckningsområdena för snabba mobila förbindelser.  Bland dessa var Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda och även mindre kommuner, dock inte landsbygdskommuner. Hela 252 kommuner får minst 2 stjärnor vid rankningen av mobila förbindelser. 

mobiltop

För att få 5 stjärnor krävs att 100 Mbit/s finns tillgänglig för alla förbindelsevägar och större vägavsnitt i ideala förhållanden och att alla hushåll är belägna åtminstone inom en operatörs täckningsområde där det finns ett mobilnät på 300 Mbit/s. I jämförelsen beaktas inte de begränsningar som beror på nätets belastning. ”Vi har lagt mer vikt vid vägtäckningen än på hushållstäckningen, eftersom det är fråga om användningen av mobila förbindelser. I beräkningen beaktas delvis också täckningsområden för långsammare förbindelser”, preciserar Orkola. 

tähtilokitus kartta

Mer information 

Se kommuner med minst två stjärnor i tjänsten Data.Traficom kartor (Extern länk) eller ladda ned uppgifterna i tabellformat (Extern länk) 

Utvecklingschef Joonas Orkola, joonas.orkola(at)traficom.fi, tfn 029 539 0493, +358 295 539 0493, Twitter: @JoonasOrkola (Extern länk) (Extern länk) 

Kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi, joonas.sotaniemi(at)traficom.fi, tfn 029 539 0309, +358 295 390 309