Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Taxilyktan identifierar ett taxifordon − preciseringar i prissättningen och sättet att ange pris

Det enklaste sättet att identifiera en taxi bland den övriga trafiken är att taxifordon är försedda med en taxilykta. Namn och kontaktuppgifter för innehavare av taxitrafiktillstånd samt förarens namn ska finnas angivna och informationen placerade i fordonet så att passageraren kan se dem. Dessutom ska kunden informeras om resans totalpris eller grunderna för prissättningen innan en taxiresa inleds eller beställningen bekräftas. Med hjälp av priset på exempelresan i prislistan kan kunderna jämföra taxipriserna redan innan de väljer taxin.