Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Taximarknaden koncentreras - antalet taxifordon och taxitillstånd har ökat

I Finland finns cirka 9 400 taxiföretag av vilka så gott som 42 procent var registrerade i Nyland. Antalet taxifordon har ökat med cirka 35 procent från år 2018 - samtidigt har antalet tillgängliga taxibilar ökat med 32 procent. Antalet eldrivna taxibilar är i dag nästan 850.

Efter taxireformen år 2018 ökade antalet taxiföretag med nästan 40 procent till cirka 12 000. Efter de nya förutsättningar som korrigeringarna i taxiregleringen medförde år 2021 har antalet taxiföretag minskat till cirka 9 400. "Förändringen befriade bland annat hemservicen och turisttjänster från kravet på taxitillstånd samt gjorde det obligatoriskt att avlägga företagarprovet i taxitrafik och att ha ett FO-nummer för tillståndshavarna", berättar ledande sakkunnig Pasi Hautalahti vid Traficom.

Regionalt sett har taxiföretagen allt mer koncentrerat sig till Nyland. Före taxireformen år 2018 var antalet taxitillstånd i Nyland cirka 2 700, alltså 29 procent av alla tillstånd. För tillfället är antalet taxitillstånd i Nyland över 3 900, alltså 42 procent av alla tillstånd. De övriga landskapens andelar har i regel minskat.

Antalet taxibilar ökade snabbt efter lagändringen - det finns flera tillgängliga och eldrivna taxibilar

Antalet taxibilar som registrerats för tillståndspliktig trafik ökade med cirka 38 procent under de första 1,5 åren efter lagändringen år 2018 och har senare varit på samma nivå. Vid slutet av år 2022 var antalet taxibilar drygt 13 000 av vilka 32 procent, dvs. cirka 3 900, var tillgängliga fordon. Antalet tillgängliga fordon har ökat med 32 procent jämfört med tidpunkten för lagändringen.

Även antalet eldrivna taxibilar har ökat snabbt under de senaste åren. "När lagändringen trädde i kraft fanns det färre än tio eldrivna taxibilar i taxitrafiken. Vid slutet av år 2022 var antalet dessa fordon redan 838, och under tio av dessa var också tillgängliga", preciserar specialsakkunnig Tuomas Kiiski.

Antalet körtillstånd för taxiförare har ökat - det finns dock brist på förare inom branschen

Antalen körtillstånd för taxiförare har ökat stadigt från år 2018. Även om det år 2022 fanns 38 000 giltiga körtillstånd för taxiförare, dvs. mer än någonsin tidigare, finns det förarbrist på branschen. På basis av uppgifterna i arbets- och näringsbyrån från år 2022 har det funnits i genomsnitt 450 lediga platser per månad för taxiförare. "I förhållande till folkmängden har förarbehovet varit speciellt stort i Nyland, Egentliga Finland och Norra Österbotten där även två tredjedelar av de lediga platserna har funnits", konstaterar Kiiski.

YTTERLIGARE INFORMATION

Data.Traficom.fi - Taksipalvelujen tarjonta (Extern länk), (på finska)

Taksimatkojen hintataso säilynyt keskimäärin lähes ennallaan (Traficoms meddelande 15.2.2023) (Extern länk), (på finska)

Fler än 2 000 taxitillstånd har återkallats (Traficoms meddelande 2.11.2022) (Extern länk)

Pasi Hautalahti, ledande sakkunnig, pasi.hautalahti@traficom.fi  , tfn 029 534 6503

Tuomas Kiiski, specialsakkunnig, tuomas.kiiski@traficom.fi  , tfn 029 539 0631

20.03.2023: Antalet taxifordon har korrigerats, ändringen gällde speciellt tillgängliga taxifordon. Tillgängliga taxifordon ökade enbart med +32 procent i stället för det tidigare +277 procent.