Tilläggsfinansiering för byggande av fasta bredbandsnät - samråd för de första projektområdena inleds

Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder med snabb tidtabell projektområdenas samråd för det nya bredbandsstödprojektet redan innan lagen om bredbandsstöd träder i kraft i början av februari. Så framskrider byggnadsprojekten av fasta bredbandsnät snabbt redan under våren. Nästan 50 miljoner euro har ansökts för stödprogrammet från EU:s återhämtningsinstrument. Landskapen och kommunerna har nu en nyckelposition då det gäller att utnyttja stödpengarna. Traficom beviljar statligt stöd till de byggare av bredbandsnät som blir valda i landskapens konkurrensutsättning.

Syftet med bredbandsstödprojektet är att stöda byggandet av snabba fasta bredbandsnät i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås under de närmaste åren. Genom bredbandsstödprojektet kan man stöda byggandet av sådana fasta bredbandsnät vars minimihastighet är 300 Mbit/s i inkommande trafik och 100 Mbit/s i utgående trafik. Stöd kan som tidigare beviljas för byggande av fasta förbindelser till hushållens permanenta bostäder och fritidsbostäder samt för ett företags verksamhetsställe.

Traficoms marknadsanalys avgör stödberättigade områden

Landskapsförbunden ska tillsammans med kommunerna planera och fastställa de projektområden som är lämpliga för projektansökan. Landskapsförbundets uppgift är också att kungöra att det statliga stödet för bredbandsprojektet kan sökas. Kommunerna deltar i projekten med en finansieringsandel på 8, 22 eller 33 procent.

Traficom gör en marknadsanalys av projektområdet för att kartlägga existerande eller planerade nät och fastställa stödberättigade områden för projekten. Stöd kan endast beviljas för områden där det saknas nät som erbjuder snabba bredbandsförbindelser eller där sådana inte sannolikt och trovärdigt planeras byggas under de följande tre åren på marknadsvillkor. 

Det lönar sig att aktivera sig i tid i inledningen av bredbandsprojekten

De första offentliga samråden för projektområdena inleddes den 10 januari 2022 med Satakunta, Södra Savolax, Norra Savolax och Lappland. ”Landskapen har visat stort intresse för inledandet av bredbandsprojekten med hjälp av de nya stödpengarna och de har nu ett utmärkt tillfälle att aktivera sig tillsammans med kommunerna. Vi förväntar oss att få in nya begäranden om marknadsanalyser under vårens gång”, säger specialsakkunnig Aleksandra Partanen. Traficom inleder följande samråd efter att den nya lagen har trätt i kraft i februari. ”Projekten stöds med stödpengarna så länge som pengarna räcker till, så det lönar sig att vara ute i god tid”, tipsar Partanen. 

Den nya lagen om bredbandsstöd och statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en bredbandsförbindelse träder i kraft den 3 februari 2022. Det nya bredbandsprojektet är en fortsättning på det tidigare stödprogrammet vars sista projekt avslutades under 2021.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Aleksandra Partanen, tfn 0295 390 529, aleksandra.partanen@traficom.fi, twitter: @ChiliEAP (Extern länk)