Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nyslotts stad och Transport- och kommunikationsverket Traficom har ingått ett tillfälligt avtal med NyxAir OÜ för att upphandla reguljärflyg mellan Helsingfors och Nyslott för tiden 6.3–5.10. Ett nytt offentligt anbudsförfarande inleds under våren.

Nyslotts stad och Traficom vill hålla flyguppehållet på rutten Helsingfors–Nyslott så kort som möjligt efter att den föregående operatören slutade flyga på rutten i december 2022. I sådana fall är det enligt EU:s förordning möjligt att göra en kortvarig direktupphandling.

”Vi är mycket nöjda med det tillfälliga avtalet. På det här sättet blev flyguppehållet kortare än förväntat och tidtabellen är bra med tanke på såväl näringslivets behov som de övriga användargrupperna”, säger Juha Turtiainen, ställföreträdande näringsdirektör hos Nyslotts stad.

Nyslotts stad och Traficom kommer att inleda en ny konkurrensutsättning under våren. Trafiken enligt den nya konkurrensutsättningen skulle börja tidigast hösten 2023 och fortsätta till slutet av 2025.

Nyslotts stad och staten står för kostnaderna för upphandlingen. Avsikten med upphandling av regelbunden lufttrafik är att trygga förbindelser som är nödvändiga speciellt för näringslivet i Nyslott

Ytterligare information

Juha Turtiainen, ställföreträdande näringsdirektör, Nytslotts stad, tfn 044 571 5853