Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Tjänsten Offentliga föraruppgifter tas i bruk i förnyad form

Den förnyade tjänsten Offentliga föraruppgifter ger tillgång till uppgifter om en persons rätt att framföra ett fordon. Via tjänsten får man uppgifter om en persons giltiga körrätt, körkortsklass och yrkeskompetens. Innehållet i tjänsten har förnyats utgående från dataskydd, informationssäkerhet och integritetsskydd.

Via tjänsten Offentliga föraruppgifter kan man ta reda på om en persons körrätt är giltig och för vilken körkortsklass körrätten är beviljad samt få information om en persons giltiga yrkeskompetens. När man till exempel överlåter sin bil till en annan person, kan man försäkra sig om att personen har den körrätt som krävs för bilen. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla uppdaterad information.  

Såväl datainnehållet som sökkriterierna i tjänsten har förnyats

Tjänsten Offentliga föraruppgifter är avgiftsfri och kräver identifiering. Uppgifterna söks via tjänsten genom att ange ett exakt förnamn, efternamn och en födelsetid. Man kan bara få sådana uppgifter via tjänsten som ansetts vara nödvändiga ur trafiksäkerhetsperspektiv, dvs. uppgifter om huruvida en körrätt är giltig och för vilken körkortsklass den beviljats samt uppgifter om giltig yrkeskompetens. Innehållet i tjänsten har förnyats utgående från dataskydd, informationssäkerhet och integritetsskydd. 

Under tiden som tjänsten har utvecklats har tjänsten Offentliga föraruppgifter fungerat som telefontjänst. Antalet förfrågningar har varit lågt. Traficom utvecklar ständigt sina e-tjänster för ärendehantering och utvärderar nu utgående från responsen och antalet nya förfrågningar hur den förnyade tjänsten ska tillhandahållas  och utvecklas i fortsättningen.  

Traficom har över 300 e-tjänster för ärendehantering 

Det tidigare Trafiksäkerhetsverket Trafis e-tjänster för ärendehantering togs ur bruk 9.12.2018 för att man skulle kunna gå igenom och säkerställa tjänsternas säkerhet. E-tjänsterna för ärendehantering som grundar sig på stark autentisering öppnades på nytt 14.12.2018. Av Trafis  över 300 elektroniska tjänster förblev därefter sex förfrågningstjänster stängda. Av dessa tjänster har Söktjänsten för uppgifter om trafiktillstånd och anmälningar , Offentliga fordonsuppgifter och betalning av skatt  öppnats hittills i år. Avsikten är att tjänsterna Offentliga uppgifter om vattenfarkoster, Offentliga uppgifter om luftfartyg och Kontroll av sjöfartsbehörigheter ska öppnas i början av 2020. 

Tjänsten Offentliga föraruppgifter  

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa delar av Trafikverket sammanslogs i början av 2019 till Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

En länk till tjänsten Offentliga föraruppgifter har nu lagts till i nyheten.