Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Högklassiga och allt snabbare kommunikationsnät och information som förmedlas via dem utgör en plattform för nya tjänster, applikationer och innovationer för såväl näringslivets som konsumenternas behov. Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att ge nya möjligheter att använda RHA68-frekvenser för fritidsbruk och amatörradiofrekvenser. Dessutom befrias radioutrustning från kravet på tillstånd och kapacitet för mobilnätens stamförbindelser ökas.

Vi svarar på det digitala samhällets behov genom att ge nya användningsmöjligheter bland annat på frekvenser ämnade för hobby-  och radioamatörverksamhet.

Nya användningsmöjligheter för RHA68-radio

Möjligheterna att använda RHA68-radio utökas genom att även tillåta fast installerade basstationer på kanalerna 15, 16 och 18-21 som reserverats för fritidsbruk och arbetsförbindelser. Detta gör det möjligt att använda RHA68-utrustning på ett mångsidigare sätt bland annat för byradioverksamhet där radiotelefoner kan användas som ett reservsystem för kommunikation om det finns störningar i andra kommunikationsnät.

Nya frekvenser för radioamatörer

Nya frekvenser på 29 MHz- och 430 MHz-bandet öppnas för radioamatörer. Dessa medför flera nya frekvensbandpar för repeatrar på båda frekvensbanden och underlättar den rådande bristen på repeaterkanaler på vissa ställen. På frekvensbandet 430 MHz ger de nya kanalerna också möjlighet att flytta repeatrar till frekvenser där användningen är mer kompatibel med radioanläggningar befriade från kravet på tillstånd.  

Belastning på kanalerna för sjöfartsradio underlättas

I fråga om sjöfartsfrekvenser tillåts på de fartygsinterna UHF-kanalerna 457 MHz och 467 MHz i framtiden även digital användning med12,5 kHz och 6,25 kHz bandbredd. Detta underlättar belastningen på kanalerna och möjliggör användningen av modern radioutrustning på fartygen. 

Mer kapacitet för stamförbindelser för mobilnät

För radiolänkar på 7 GHz öppnar vi kanaler på 56 MHz som möjliggör större dataöverföringskapacitet. 

På de nya kanalerna är det möjligt att uppnå en dataöverföringshastighet på upp till 1 Gbit/s. Dessa gör det möjligt att svara på de allt större behoven av dataöverföring för stamförbindelser trådlöst via länkar.

Ändringar i användningsvillkoren för trådlösa lokalnät

På frekvensbandet 5 GHz för trådlösa lokalnät införs nya begränsningar för användning av RLAN-anläggningar på luftfartyg, på tåg och i fordon i vägtrafik i enlighet med Europeiska kommissionens RLAN-beslut. Syftet med begränsningarna är att minimera störningsrisken för frekvensbandets primära användning, till exempel för väderradar. 

Nya befrielser från kravet på tillstånd

Efter ändringarna i föreskriften befrias från kravet på tillstånd undersökningsanordningar av kärnmagnetisk resonans (NMR) i enlighet med kommissionens beslut om kortdistansutrustning. Georadar (markradar) som är avsedda för professionellt bruk och används till exempel för att undersöka skicket på vägar eller konstruktioner befrias också från kravet på tillstånd.  


Ändringarna i användningsändamålen med frekvensområdena och befrielserna från kravet på tillstånd trädde i kraft genom Transport- och kommunikationsverkets uppdaterade radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd vilka styr användningen av apparaterna i Finland. De beaktar också resultaten från det internationella samarbetet och de nationella specialbehoven.

Ytterligare information

Mikko Rintala, specialsakkunnig, tfn 0295 390 459, mikko.rintala@traficom.fi

Tero Aulanko, radionätsexpert, tfn 0295 390 660, tero.aulanko@traficom.fi

Tapio Penkkala, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 434, tapio.penkkala@traficom.fi

Föreskrifterna finns på Finlex webbsidor: 

Radiofrekvensföreskrift M4 (Extern länk)

Föreskrift 15 om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem (Extern länk)