Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom främjar fungerande kommunikationsförbindelser genom att öka möjligheterna för användningen av radiofrekvenser

Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att befria radioutrustning från kravet på tillstånd.

En effektiv användning av radiofrekvenser förutsätter en långsiktig frekvensplanering. Traficoms syfte är att stödja utvecklingen av det digitala samhället genom att öppna verksamhetsförutsättningar för nya användningsändamål av radiofrekvenser och genom att ge nuvarande användare största möjliga nytta av den tillgängliga frekvensresursen. Användningen av frekvenserna planeras internationellt och nationellt.

Nya användningsmöjligheter för radioamatörer

I Traficoms radiofrekvensföreskrift har användningen av frekvensbandet 435–438 MHz ändrats i enlighet med den internationella radioamatörunionens (IARU) rekommendation så att allokeringen för amatörradio börjar på 436 MHz och bredbandiga datasändningar tillåts. Detta möjliggör till exempel digitala TV-experiment.  Allokeringen för amatörradio via satellit förblir oförändrad.

Befrielse från kravet på tillstånd för myndighetsbruk

Behoven att använda mobilkommunikation för myndighetsverksamhet och för försörjningsberedskap ombord på luftfartyg ökar ständigt. Det är till exempel möjligt att skicka kritiska bilder eller data via 4G- och 5G-terminalutrustning. Befrielsen från kravet på tillstånd som gäller användningen av terminalutrustning för mobilnät ombord på luftfartyg när det är fråga om myndighetsverksamhet och försörjningsberedskapen som tidigare var i kraft temporärt har ändrats så att den nu gäller tills vidare.

Nya befrielser från kravet på tillstånd för satellitterminaler

Systemen Swarm och Myriota har tillagts för system som befriats från kravet på tillstånd för satellitbaserad IoT-utrustning på frekvensbanden 148,00–150,05 MHz och 399,9–400,05 MHz. Dessa satellitterminaler används typiskt på olika industrisektorer, till exempel inom trafiken och jordbruket för telemetriförbindelser eller fordonsövervakning. Genom beslutet om att befria satellitterminaler från kravet på tillstånd blir det enklare att ta i bruk dessa anordningar i Finland.

Ändringarna i användningsändamålen med frekvensområdena och befrielserna från kravet på tillstånd trädde i kraft genom Transport- och kommunikationsverkets uppdaterade radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd vilka styr användningen av apparaterna i Finland. De beaktar också resultaten från det internationella samarbetet och de nationella specialbehoven.

Ytterligare information

Amatörradioärenden: Tero Aulanko, tfn 029 539 0660, tero.aulanko@traficom.fi

Myndighetsanvändning: Mikko Rintala, tfn 029 539 0459, mikko.rintala@traficom.fi

Satellitärenden: Juha Laatu, tfn 029 539 0451, juha.laatu@traficom.fi