Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom tillåter inte Southwind Airlines flyg till Finland

Southwind Airlines som är registrerat i Turkiet har framfört en begäran till Transport- och kommunikationsverket Traficom om att få börja trafikera till Finland. Traficom har meddelat flygbolaget att det inte är möjligt att börja flyg.

Traficom har meddelat flygbolaget Southwind Airlines om att bolaget inte kan trafikera till Finland.  Bolagets huvudsakliga äganderätt och effektiva tillsyn hör enligt Traficoms helhetsbedömning inte till den avtalspart som bolaget nämnt, dvs. till Turkiet, eller till dess medborgare på det sätt som förutsätts i luftfartsavtalet. Flygbolagets trafik skulle inte vara i enlighet med den EU-förordning som gäller sanktioner mot Ryssland (Rådets förordning (EU) nr 833/2014) och därför är trafik inte möjligt.

"Vi har i vår helhetsbedömning ansett att den primära äganderätten av och effektiva tillsynen över Southwind Airlines inte hör till turkar. Enligt vår bedömning finns det ryska instanser bakom bolaget", säger generaldirektör Jarkko Saarimäki.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, generaldirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, 040 836 0397