Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ukrainares körkort och bilar

Det är tillåtet att köra med ett ukrainskt körkort i Finland, och föraren behöver inte visa upp någon översättning eller något internationellt körkort tillsammans med det. En person som är stadigvarande bosatt utomlands får i Finland för eget behov och i högst ett år från inresedagen använda en personbil som har registrerats i utlandet och som han eller hon har fört in i landet.

Tillåtet att köra med ukrainskt körkort i Finland

Det är tillåtet att köra med ett ukrainskt körkort i Finland, och föraren behöver inte visa upp någon översättning eller något internationellt körkort tillsammans med det. Tills vidare godkänns även körkort som har gått ut efter den 24 februari 2022, eftersom det inte är möjligt att förnya dem på grund av krigssituationen.

Om en persons identitet har kunnat fastställas kan personens körrätt godkännas även på basis av någon annan tillförlitlig utredning, till exempel en bild av körkortet där personuppgifterna och uppgifterna om körrätten framgår tillräckligt tydligt.

Det är tillåtet för en förare att köra med ukrainskt körkort i Finland ända tills han eller hon bosätter sig permanent i Finland och ännu i två år efter att boendet blivit permanent.

Möjligt att få tillfälligt körkort på basis av ukrainsk körrätt

En ukrainare kan få ett tillfälligt körkort i Finland om hans eller hennes körkort har blivit kvar i hemlandet, försvunnit eller förstörts under flykten från kriget. Ett tillfälligt körkort beviljas för ett år. Sökanden måste ge en tillförlitlig utredning om sitt ukrainska körkort. En sådan tillförlitlig utredning kan vara

 • en bild av körkortet där körkortets uppgifter framgår
 • ett körkortsutdrag på basis av vilket samma uppgifter kan konstateras.

Ett tillfälligt körkort ger inte rätt att köra utomlands. Tillfälliga körkort beviljas vid Ajovarmas serviceställen (Extern länk).

  Användning av ett ukrainskt fordon i Finland

  En person som är stadigvarande bosatt utomlands får i Finland för eget behov och i högst ett år från inresedagen använda en person- eller paketbil, en släpvagn (högst 3 500 kg), en moped, en motorcykel eller något annat fordon i en fordonsklass jämförbar med dessa som har registrerats i utlandet och som han eller hon har fört in i landet.

  För ibruktagande av en person- eller paketbil, en motorcykel, en mopedbil eller en fyrhjuling ska dock en anmälan göras till Skatteförvaltningen (Extern länk)inom sex månader från införseln. Skatteförvaltningen kan på ansökan förlänga tidsfristen för den sex månader långa skattefria användningen med upp till ett år.

  Om Skatteförvaltningen har förlängt tidsfristen för den skattefria användningen är det möjligt att använda fordonet i Finland i 1,5 år utan att det måste registreras i Finland.

  Mer information om skattepliktig och skattefri användning av fordon finns på Skatteförvaltningens webbplats. (Extern länk)

  Villkor för användningen:

  • Fordonet har en registreringsskylt och en nationalitetsbeteckning från registreringslandet.
  • Fordonets besiktning är i kraft.
  • Det finns en giltig trafikförsäkring för fordonet.

  Den ukrainska besiktningen av ett fordon i det ukrainska registret ska vara i kraft när fordonet används i vägtrafiken i Finland. Ett fordon som är besiktat i Ukraina får användas i trafiken i Finland. 

  Fordon som är registrerade i Ukraina kan inte besiktas på besiktningsställen i Finland.

  Om man vill registrera ett ukrainskt fordon i Finland ska fordonet visas upp på ett besiktningsställe för en registreringsbesiktning, där fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som är nödvändiga för registreringen kontrolleras. Vid registreringsbesiktningen kontrolleras även huruvida fordonet överensstämmer med bestämmelserna och föreskrifterna samt fordonets skick. För fordon registrerade i Ukraina ska det finns ett internationellt besiktningsintyg för internationell trafik.

  Ett fordon som är registrerat i Ukraina får köras av den som är införd som ägare eller innehavare i registret. Om fordonet används i Finland av någon annan än dess ägare eller innehavare kan användningen av fordonet leda till skattepåföljder i Finland. Skatteförvaltningen beslutar om skattepåföljderna på basis av polisens och Tullens iakttagelser i samband med övervakningen. Det lönar sig att begära mer information om trafikövervakningen och tolkningar i anknytning till den, såsom hur polisen inom trafikövervakningen tar reda på registeruppgifter från länder utanför EU, direkt av polisen.

  Obligatorisk trafikförsäkring

  Användning av ett fordon som är registrerat i utlandet i Finland förutsätter att fordonet har en trafikförsäkring som är giltig i Finland.

  För ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in till Finland för tillfälligt bruk ska en gränsförsäkring tecknas om fordonet är registrerat i ett land som inte omfattas av det internationella trafikförsäkringssystemet (Grönt kort-systemet) eller om fordonet inte har ett giltigt grönt kort.

  Ukrainare kan skaffa ett grönt kort i Ukraina genom att kontakta ett försäkringsbolag i Ukraina som beviljar gröna kort. Ukrainska försäkringsbolag kan undantagsvis skicka det gröna kortet per e-post. Ukrainare har dispens för att uppvisa det gröna kortet som en bild i telefonen.

  För ukrainska fordon kan en gränsförsäkring tecknas vid ett av Tullens verksamhetsställen (Extern länk) eller vid Trafikförsäkringscentralen (Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors). För att uträtta ärenden vid Trafikförsäkringscentralen och en del av Tullens verksamhetsställen ska du boka tid i förväg. För försäkringen ska ett ukrainskt pass och fordonets handlingar uppvisas. Gränsförsäkringen beviljas avgiftsfritt för tre månader för ukrainska fordon. Detta förfarande gäller till den 30 september 2022.

  Ytterligare information om gränsförsäkringen finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats. (Extern länk)

  Ytterligare information

  Körkortsärenden 029 534 5115

  Ärenden som gäller fordon 029 534 5100

  Uppdaterat Körkortsärenden telefonnummer