Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficoms fordonsregisters kundorganisation har meddelat om missbruk av tjänsten. Ämbetsverket har stängt kundens tillgång till registret och utreder händelserna. Traficoms system har inte drabbats av dataintrång.

Missbruket gäller ägare och innehavare av fordon vars uppgifter har betts om utan grunder. Enligt de nuvarande uppgifterna handlar det om cirka 65 000 ägare och innehavare som har ett fordon med ett registreringsnummer som börjar med bokstaven A mellan registreringsnumren AAA-xxx - ALJ-xxx. På grund av missbruket har en tredje part fått tag på personbeteckningar till fordonens ägare och innehavare från kundens system. I samband med missbruket har dessutom systemet använts till att söka offentligt tillgängliga namn, adresser och tekniska uppgifter om fordon. Traficom har förhindrat utlämnande av uppgifter till kundens tjänst. 

Traficoms kundorganisation ansvarar för behandling och skydd av personuppgifter som har utlämnats till dem. Kundorganisationen har anmält saken till dataombudsmannen och till polisen.

Ämbetsverket övervakar och följer användningen av uppgifter som har lämnats ut från fordonsregistret. Man reagerar omedelbart på tvivelaktiga händelser. Vid behov förhindras åtkomsten till uppgifterna, som man nu har gjort. Traficoms system har inte drabbats av dataintrång.

Ämbetsverket utreder händelserna i samarbete med andra myndigheter. Säkerheten vid behandling av personuppgifter har alltid högsta prioritet i myndighetsverksamheten.

Saken är kopplad till fallet som Skatteförvaltningen publicerade en nyhet (Extern länk)om den 15 maj där utdrag ur det positiva kreditupplysningsregistret har begärts på felaktiga grunder. 

Anvisningar

Saken gäller personer som har ett fordon med ett registreringsnummer som börjar med bokstaven A mellan registreringsnumren AAA-xxx - ALJ-xxx. Saken gäller inte sådana personer som har förbjudit utlämnande av uppgifter för ändamål som har samband med transporter.

Ytterligare information: Traficoms kundservice, vardagar kl. 8–16.15, tfn 029 534 5100

Allmänna anvisningar (Extern länk) för situationer där personuppgifter har stulits eller läckt ut.