Utlysning av programkoncessioner för televisionsverksamhet i UHF-nätet för pågående koncessionsperiod – ansökningstiden går ut den 10 december 2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått Brilliance Communications Oy:s ansökan om programkoncession för televisionsverksamhet i UHF-nätet. Innan programkoncessioner beviljas kan andra intresserade också enligt 23 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ansöka om koncessioner om det finns ledig kapacitet. Programkoncessioner som beviljas är i kraft till slutet av till slutet av pågående koncessionsperiod.

Ansökan ska ha kommit in till Transport- och kommunikationsverket senast den 10 december 2021 kl. 23.59.