Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått två ansökningarna från Sanoma Media Finland Oy om programkoncession för televisionsverksamhet i UHF-nätet. Traficom skall offentliggöra de koncessionsansökningarna som kommit in och informera andra intresserade om möjligheten att ansöka om koncession.

Innan programkoncessionen beviljas kan andra intresserade också enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ansöka om koncessioner om det finns ledig kapacitet. Programkoncessioner som beviljas är i kraft till slutet av pågående koncessionsperiod dvs. till 10.1.2027.

Ansökningstiden går ut den 17 juni 2024.

Tidigare i veckan kungjorde Traficom också en ansökningsomgång för nya långvariga programkoncessioner för analog radioverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet

Ytterliggare information

Jurist Kalle Tuominen, tfn 0295 390 313, kalle.tuominen@traficom.fi

Specialsakkunnig Eliisa Reenpää, tfn 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi