Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med den nya utsläpps- och kostnadskalkylatorn för paket- och lastbilar kan du jämföra CO2-livscykelutsläppen och kostnaderna för paketbilar och lastbilar som drivs med olika drivkrafter. En fördel med kalkylatorn är detaljnivån på de beräkningar som den producerar jämfört med motsvarande tidigare undersökningar och beräkningsapplikationer. I kalkylatorn kan användaren enkelt ändra de bakomliggande standardvärdena för beräkningen, vilket hjälper transportföretaget att utnyttja kalkylatorn från fall till fall.

De totala utsläppen för en ellastbil är mindre än för diesel redan under det andra bruksåret

I fråga om CO2-livscykelutsläppen för lastbilar är ellastbilar på basis av resultaten i kalkylatorn överlägsna jämfört med motsvarande diesel- och gaslastbilar. Även om utsläppen vid tillverkningen av en ellastbil är nästan två tredjedelar större än för diesel- och gaslastbilar på grund av tillverkningen av batteriuppsättningen, är de totala utsläppen från en ellastbil mindre redan under det andra bruksåret. För en dieseldriven lastbil är CO2-livscykelutsläppen under 15 år fyra gånger så stora som för en ellastbil, även om man skulle vara tvungen att byta ellastbilens batteri. Livslängden på de batterier (LFP, litiumjärnfosfat) som används i lastbilar är dock förmodligen över en miljon kilometer, vilket åtminstone i varubilar räcker till för hela livslängden.

Stor osäkerhet beträffande ellastbilars anskaffningspris

För närvarande är anskaffningspriset på ellastbilar förknippat med stor osäkerhet, eftersom ellastbilarnas produktionsmängder fortfarande är små och efterfrågan sannolikt betydligt större än utbudet. I kalkylatorn har anskaffningspriset på en ellastbil uppskattats vara 2,5-faldigt jämfört med en diesellastbil och 1,3-faldigt jämfört med en gaslastbil. De totala kostnaderna för en eldriven lastbil förblir större än för en dieseldriven under en varubils hela livscykel. Livscykelkostnaderna är dock känsliga för förändringar i energipriset. Om priset på elenergi (exklusive mervärdesskatt) sjunker till 0,15 euro/kWh är de totala kostnaderna för en ellastbil efter 600 000 kilometer på samma nivå som för en diesellastbil.

Lastbilens storleksklass påverkar i viss mån kostnadsjämförelsen mellan en el- och en diesellastbil. Med lastbilar med släpvagn körs mycket stora årsprestationer, varvid kostnaderna för en eldriven lastbil är mindre än för en dieseldriven efter 700 000 kilometer, även om elpriset skulle förbli högt (0,25 euro/kWh). Elektrifieringen av lastbilar, i synnerhet lastbilar med släpvagn, är dock förknippad med utmaningar på grund av laddningsinfrastrukturen. Laddning under förarens lagstadgade vilotider kräver att laddpunkter med en laddeffekt i megawattklassen byggs längs huvudvägarna. I fråga om varubilar räcker det typiskt med att ladda över natten i distributionsterminalen på de lägsta effekterna.

Utsläppen från elpaketbilar är lägre än för paketbilar med förbränningsmotor redan efter cirka 50 000 kilometer

Elektrifieringen av paketbilar har tagit fart, och år 2022 gjordes 684 första registreringar av elpaketbilar, vilket är två gånger mer än år 2021. Elbilarnas andel var 6 procent av de paketbilar som genomgått en första registrering. Utsläppen från elpaketbilar är lägre än för paketbilar med förbränningsmotor redan efter cirka 50 000 kilometer. I fråga om kostnaderna blir en elpaketbil billigare än en dieselpaketbil efter cirka 220 000 kilometer, när elpriset antas vara 0,25 euro/kWh.