Vi förbereder oss på att taxiregleringen förnyas – beslut om föreskriftsprojekt har utfärdats för nio föreskrifter

Regeringens proposition om att korrigera de olägenheter som påträffats i taxiverksamheten har lämnats till riksdagen den 15 oktober 2020. Transport- och kommunikationsverket har inlett föreskriftsprojekt i anknytning till reformen av taxiregleringen.