Anropssignaler för radioamatörer

(https://eservices.traficom.fi/Licensesservices/Forms/AmateurLicenses.aspx?langid=sv)