Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Den förnyade tjänsten för sökning av radiomikrofonfrekvenser har tagits i bruk 16.5.2024. I tjänsten är det möjligt att söka tillgängliga frekvenser för trådlösa mikrofoner.
Det blir en stor förändring i tv-distributionen i Finland från och med våren 2025 när kanaler av standardkvalitet (SD-kanaler) övergår på ett omfattande sätt till högupplösning, dvs. till HD-sändni...
Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att bef...
Världsradiokonferensen 2023 (WRC23, World Radiocommunication Conference) som avslutades senaste vecka fattade beslut om användningen av radiofrekvenser i framtiden. Finlands mål uppnåddes väl.