Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad är CE-märkning?

När en produkt är försedd med CE-märkning innebär det att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta EU-direktiv och -förordningar. CE-märkta produkter får marknadsföras inom hela EU- och EES-området utan ytterligare provningar.

Utöver CE-märkning ska produkten ha en användarmanual och en försäkran om överensstämmelse med kraven som i Finland ska vara både på finska och svenska.

Fritidsbåtsdirektivet (Extern länk) (2013/53/EU) gäller farkoster för fritidsbruk. 

Produkter i anslutning till fritidsbåtsdirektivet som ska CE-märkas

Kravet på CE-märkning gäller fritidsbåtar och vattenskotrar med en skrovlängd på 2,5–24 meter samt motorer i dessa. Kravet på CE-märkning gäller även viss utrustning såsom styranordningar, fast installerade bränsletankar, bränsleslangar, luckor och fönster när dessa säljs separat.

Fritidsbåtsdirektivet gäller dock inte tävlingsbåtar, kanoter, kajaker, veteranbåtar eller båtar som byggts för eget bruk, vindsurfingbrädor, surfingbrädor, experimentvattenfarkoster, svävare, bärplansbåtar, undervattensbåtar, amfibiefordon och ångbåtar.

Ansvar för CE-märkning

Tillverkaren ansvarar alltid för att produkten uppfyller kraven. Importören och distributören ska säkerställa att tillverkaren har fullgjort sin skyldighet, att produkten har CE-märkning och att nödvändiga dokument medföljer på rätt språk.

Om en CE-märkt farkost byggs om så att den kanske inte längre uppfyller kraven enligt den ursprungliga CE-märkningen, ska den som gjort ändringarna certifiera farkosten igen och sätta upp ett nytt CE-märke.

En privatperson ansvarar för CE-märkningen om hen importerar en begagnad farkost som saknar CE-märkning från ett land utanför EU/EES-området.

Mer information från båtinspektören: veneilytarkastajat(at)traficom.fi.

Uppdaterad