Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transportärenden i e-tjänster

  • Tjänsten Mina ärenden kräver identifiering och omfattar bland annat tjänster för fordonsuppgifter, registrering, skatt och körkort. 
  • Offentliga tjänster som inte kräver identifiering. Vissa av tjänsterna kan användas på webbplatsen medan andra kräver en utskrift som skickas per brev.
  • Utöver den elektroniska tjänstekanalen kan du beroende på tjänsten även sköta ditt ärende vid någon av Traficoms tjänsteleverantörers verksamhetsställe eller per brevpost.

Tjänstespecifika anvisningar hittar du på vår webbplats under "Våra tjänster". 

Logga in i tjänsten

Tjänsten Mina ärenden omfattar transportärenden och är avsedd för personkunder eller personer som uträttar ärenden för ett företags räkning. Tjänsten kräver identifiering. Traficom ansvarar för att den digitala tjänsten är kompatibel med de vanligaste webbläsarna och hjälpprogramvarorna men inte till exempel för tjänstens funktion om användaren använder skräddarsydda programvarulösningar. Användaren ansvarar för de sökningar som han eller hon gör i tjänsten samt för att de uppgifter som anges i tjänsten är korrekta.

Personkunder

Personkunder identifierar sig i tjänsten genom statsförvaltningens gemensamma Suomi.fi-identifikation: med nätbankskoder eller certifikatkort eller genom mobilidentifikation.

Organisationskunderna

Organisationskunderna loggar in med hjälp av Suomi.fi-identifikation. (Extern länk) Organisationerna ska ge behöriga användare Suomi.fi-fullmakter för att de ska kunna använda Traficoms tjänster. (Extern länk)

Mer information om fullmakter.

E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter

Betalning

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda och avgifterna tas ut i samband med en händelse eller en beställning. Du kan betala med finländska nätbankkoder eller med kreditkort (Visa debit och credit, Visa Electron, Mastercard debit ja credit, Maestro och American Express).

Organisationen kan välja nätfaktura som betalningssätt i en del av tjänsterna.  (Extern länk)Nätfaktureringen kan tas i bruk genom att organisationens huvudanvändare lägger till en nätfaktureringsadress för organisationen i avsnittet Organisationens uppgifter. 

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med säljaren.


Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2 
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Bilagor

En del av de elektroniska tjänsterna kräver att bilagor sänds som filbilagor. Du kan skanna in bilagorna eller fotografera dem med till exempel en mobiltelefonkamera och använda bilden som bilaga.

Tjänstespecifika anvisningar

Tjänstespecifika anvisningar hittar du på vår webbplats under "Våra tjänster".  (Extern länk) Tjänstebeskrivningarna hittar du också i tjänsten Mina e-tjänster under varje tjänst, under namnet Anvisningar. Noggrannare anvisningar för användning av tjänsten hittar du medan du använder tjänsten.

Vilka hinder finns det för användning av elektroniska tjänster?

Det är inte alltid möjligt att använda elektroniska tjänster. Då har en tjänst i Mina e-tjänster passiverats för en registrerad användare. Detta kan bero till exempel på att fordonet har ett förbud att ändra registeruppgifter i registret.

Tjänstens dataskydd

I tjänsten sänds uppgifterna via en krypterad förbindelse (SSL). Tjänsten är dataskyddskontrollerad.

Om du märker fel eller inexaktheter i vår tjänst, berätta om dem för oss så rättar vi till dem så snabbt som möjligt. Även utvecklingsförslag är välkomna. Kontakta vår kundtjänst.

Teknisk kompatibilitet

Webbläsarnas och operativsystemens kompatibilitet

Vi har planerat och testat att vår nättjänst fungerar i de vanligaste webbläsarna: Chrome, Firefox, Edge och Safari. Till Traficoms registreringstjänster som kräver identifiering kommer du endast med webbläsare som stödjer SSL-kryptering.

Mobilfunktionaliteten har testats med iOS-, Android och Windowsbaserade operativsystem.

Användning av elektroniska ärendehanteringstjänster förutsätter att din webbläsare godkänner kakor (cookies) och att JavaScript är aktiverad. Med hjälp av kakor följer vi från vilken sida man kommer till tjänsten och vilka stödsidor används i samband med tjänsten. Vi använder inte kakor för att samla in individuella uppgifter.

Om du har problem med den tekniska funktionaliteten, pröva tjänsten med en annan apparat eller webbläsare. Ge också respons till vår kundtjänst. På basis av responsen utvecklar vi den tekniska funktionaliteten och tjänsternas användbarhet.

Utskrifter

För att öppna filer i pdf-format behöver du Adobe Reader-programmet som kan laddas ner gratis på adressen www.adobe.com/fi/ (Extern länk).

Skärm

Webbplatsen fungerar responsivt och har testats med tre olika skärmstorlekar. Om webbplatsen inte fungerar på bästa möjliga sätt på din skärm eller i den webbläsare som du använder, pröva en annan skärm eller webbläsare.

Länkar och navigering i tjänsten

Sidor utanför tjänsten öppnas som en ny sida. Efter att ha läst sidan, stäng den från fönstrets övre högra hörn. Använd inte knapparna föregående/nästa i webbläsaren när du rör dig i tjänsten, använda knapparna och länkarna i tjänsten.

Utloggning och rensning av cacheminnet

Du loggar ut från tjänsten datasäkert med funktionen Logga ut. Om du använder en gemensam dator rekommenderar vi att du rensar cacheminnet.

Teknisk funktion

Säkerställ den tekniska funktionen hos dina enheter, program samt kommunikations- och dataförbindelser, i synnerhet om det uppstår problem i användningen av tjänsten. Se även till att dina autentiserings- eller betalningsverktyg inte hamnar i händerna på obehöriga. Som tillhandahållare av tjänsten ansvarar vi i vår tur för att de skydds- och krypteringsmetoder som används vid dataöverföringen och -behandlingen i anknytning till tjänsten är lämpliga samt tryggar skyddet av konfidentiella meddelanden enligt lagen i samband med användningen av tjänster.

Vi upprätthåller tjänsten så att den är tillgänglig 24 timmar om dygnet, varje dag, med undantag av oförutsägbara tekniska störningar eller andra serviceavbrott. Tillgången till tjänsten kan även tillfälligt avbrytas vid nödvändiga ändrings- och underhållsarbeten, eller på grund av allmänna avbrott i datatrafiken som ligger utanför vår kontroll. Vi informerar i förväg om kända avbrott på webbplatsen och på förstasidan av användarens tjänst Mina ärenden.

Behandling av personuppgifter 

Läs dataskyddsbeskrivningen för transportärenden i tjänsten Mina ärenden.

Uppdaterad