Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Dataskyddsbeskrivningar

TRAFICOMS DATASKYDDSBESKRIVNINGAR

Traficom för trafik- och transportregistret i syfte att bevilja och utöva tillsyn över trafiktillstånd och andra rättigheter, förbättra trafiksäkerheten, identifiera trafikmedel och beskattning och inteckningar som gäller dem, minska miljöpåverkan, utveckla mobilitetstjänsterna och utnyttjandet av dem, möjliggöra forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, främja tjänster som baserar sig på hantering av en persons egna uppgifter (mina data), producera myndighetstillstånd inom transportsektorn samt för att uppfylla internationella skyldigheter. Traficom utnyttjar uppgifterna i registret då det fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Personuppgifterna behandlas för att ordna och administrera radioamatörexamina. Finlands Radioamatörförbund rf (SRAL) som är examensmottagare och personuppgiftsbehandlare är en sådan aktör utanför Traficom som godkänts som examensmottagare.

Traficom för registret över utsedda besiktningsmän, skeppsmätare och MARPOL-inspektörer för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som gäller fartygsbesiktning, inspektioner, skeppsmätning och förvaring av dokument över dessa samt att uppfylla de internationella skyldigheter som är bindande för Finland och att utföra andra uppgifter som hänför sig till Traficoms verksamhet.

Traficom för en uppdaterad förteckning över de personer som har kompetens att göra bedömningar av trafiksäkerhet samt över kompetensens giltighet.

Uppgifter som Traficom samlat in genom anmälningar används för att utreda störningar som orsakats av luftfart (t.ex. buller, användning av ett område, skada som uppstått), identifiera luftfartsverksamhet som förutsätter myndighetens ingripande samt allmänt övervaka luftfartsverksamhet.

.Fi är den nationella toppdomänen för Finland och Traficom ansvarar för den. Den nationella lagstiftningen styr förmedlingen och användningen av fi-domännamn.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työn vuorovaikutuksessa esimerkiksi työpajoihin ilmoittautumisen ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

De personuppgifter som Traficom samlar in i registret över hantering av avtalsuppgifter används för att hålla kontakt med partnerna.

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen osa-alueisiin liittyen.