Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om traktorn är utrustad så att den motsvarar ett motorredskap, behöver dagsavgiften inte betalas för den.

En traktor anses vara utrustad som ett motorredskap när den är försedd med en maskin eller anordning som är avsedd att användas, till exempel:

 • schaktbräde eller snöplog
 • snöslunga
 • lastnings-, grävnings-, borstnings-, sandningsanordning
 • grusvagn
 • plog, vägsladd, harv
 • vibrationsvält
 • annat motsvarande arbetsredskap
 • om traktorn som kraftmaskin använder till exempel en kompressor, pump, kvarn eller cirkelsåg. 

Du får använda traktorn utan att betala bränsleavgift om den:

För annan användning av traktor eller trafiktraktor med brännolja ska en dagsavgift på fem euro betalas.

Observera att en traktor till vilken en släpvagn är kopplad inte anses vara en traktor som utrustats som motorredskap. Den maximala tankstorleken som används i arbetsuppgifterna för ett motorredskap är 2 m3.

SÅ HÄR BETALAR DU DAGSAVGIFTEN

 • Kontonummer för traktordagsavgiften är FI27 8129 9710 0118 26 eller FI21 1804 3000 0153 13.
 • I meddelandefältet anger du traktorns registreringstecken och användningsdatum.
 • Beloppet är fem euro per dag (du kan betala för flera dagar på en gång).

Ha med dig ett intyg över betalningstransaktionen när du kör, då det ska kunna uppvisas för polisen eller tullmyndigheten. 

När du betalar dagsavgiften på förhand räcker det som anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle har inletts. Därför behöver du inte göra någon särskild anmälan till Traficom.

 

Uppdaterad