Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Förarbrev för hyresbåt

Förare av hyresbåtar som hyrs ut bemannade ska inneha förarbrev för hyresbåt.

För förarbrev för hyresbåt krävs

1: Minst 18 års ålder

2: Minst ett giltigt körkort i grupp 1 (personbil, moped, mopedbil, motorcykel, traktor) eller ett läkarintyg över att kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts.

3: Intyg över giltig för båtförare avsedd utbildning i första hjälpen eller motsvarande utbildning (till exempel FHJ1)

4: Lämplig erfarenhet av att framföra fartyg

Du kan visa erfarenheten på följande sätt:

 • internationellt förarbrev för fritidsbåt
 • intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som auditerats
 • intyg utfärdat av en godkänd utbildningsanordnare inom sjöfarten
 • sjötjänstutdrag
 • intyg som polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten eller räddningsverket utfärdat för sina tjänstemän.

5: Teoretiskt kunnande i fråga om följande:

 • sjövägsreglerna,
 • sjömärkena, sjökortet, kompassen, pejling och hur man pejlar,
 • sjötrafiklagen, samt
 • bestämmelserna om befälhavare och sjöförklaring i sjölagen (674/1994) med beaktande av hyresbåtsverksamhetens art.

 

Du kan visa det teoretiska kunnandet på följande sätt:

 • behörighetsbrev för däcksbefäl 
 • prov som ordnas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom)
 • intyg utfärdat av en godkänd utbildningsanordnare inom sjöfarten
 • intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som auditerats.

Giltighet

Ett förarbrev för hyresbåt gäller tills vidare och kostar 100 euro.

Förnyelse eller komplettering av behörighetsbrevet kostar 60 euro.

Tentamen för förarbrev för hyresbåt samt ett separat prov i den del som gäller juridiska frågor ordnas på Traficoms verksamhetsställen. Priset är 50 euro.

Se ändringar som gjorts i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet: förordning 411/2020 (ikraftträdande: 1.6.2020) och förordning 1189/2018 (ikraftträdande: 1.1.2019) 

FÖRFRÅGNINGAR

E-post

veneilypatevyydet(at)traficom.fi