Hyresbåtar

Om du tänker hyra ut en vattenfarkost bemannad eller obemannad ställer man annorlunda krav på den än jämfört med en fritidsbåt i eget bruk. Hyresbåtar ska besiktas och befälhavaren på en bemannad hyresbåt ska ha lämplig behörighet.

Vad är en hyresbåt?

Enligt fartygssäkerhetslagen (1686/2009) är en hyresbåt en farkost som omfattas av tillämpningsområdet för fritidsbåtslagen (1712/2015) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannad eller obemannad och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare.
Med hyresbåtar avses inte segelbåtar med skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 m, båtar med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kW. Med hyresbåtar avses inte heller vattenskotrar eller roddbåtar.

Hyresbåtars längd

Skrovlängden för hyresbåtar som omfattas av tillämpningsområdet för fritidsbåtslagen är densamma som den i fritidsbåtslagen fastställda skrovlängden för fritidsbåtar, som enligt de harmoniserade standarderna är minst 2,5 m och och högst 24 m.

Gammal hyresbåt

En gammal hyresbåt är en båt som genomgått första besiktning före 1.1.2010. Alla gamla hyresbåtar kan fortfarande användas som hyresbåtar.

Konstruktionen hos en gammal hyresbåt ska uppfylla kraven i de bestämmelser och föreskrifter som var i kraft och som tillämpades när båten genomgick första besiktning som hyresbåt.

Ny hyresbåt

En ny hyresbåt är en fritidsbåt som genomgått första besiktning 1.1.2010 eller senare. Endast CE-märkta hyresbåtar kan besiktas som nya hyresbåtar.

Behörigheter för bemannade hyresbåtar

Befälhavare på bemannade hyresbåtar måste inneha förarbrev för hyresbåt. Mer information om ansökning om och förutsättningar för förarbrevet finns på sidan:

Ansök om förarbrev för hyresbåt