Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om du tänker hyra ut en vattenfarkost bemannad ska befälhavaren ha lämplig behörighet. En vattenfarkost som hyrs ut obemannad är en vanlig fritidsbåt, inte en hyresbåt.

Vad är en hyresbåt?

Enligt sjötrafiklagen (782/2019 (Extern länk)) är en hyresbåt en farkost som hyrs ut för sport- och fritidsändamål bemannad, som i annan än reguljär trafik medför högst 12 passagerare. Med hyresbåtar avses inte segelbåtar med skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 m eller båtar med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kW och skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter. Med hyresbåtar avses inte heller vattenskotrar eller roddbåtar.

Hyresbåtars längd

Skrovlängden för hyresbåtar som omfattas av tillämpningsområdet för fritidsbåtslagen är densamma som den i fritidsbåtslagen fastställda skrovlängden för fritidsbåtar, som enligt de harmoniserade standarderna är minst 2,5 m och högst 24 m.

Besiktning och utrustning

Det finns inte längre några krav på besiktning av hyresbåtar, och hyresbåtarna betraktas därmed som vanliga fritidsbåtar. De ska dock uppfylla de allmänna säkerhets- och utrustningskrav som lagen förutsätter. 

Behörigheter för bemannade hyresbåtar

Befälhavare på bemannade hyresbåtar måste ha ett förarbrev för hyresbåt. Mer information om ansökning om och förutsättningar för förarbrevet finns på sidan: Förarbrev för hyresbåt (Extern länk).

Uppdaterad