Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Föreskriften gäller placering av postlådor så att placeringen är så opartisk och enhetlig som möjligt överallt i landet. Syftet är att förebygga meningsskiljaktigheter som kan uppstå vid placeringen.

I föreskriften bestäms om ett rimligt avstånd till ett småhus postlåda samt om placering av postlådor i glesbygdsområden, tätortssområden samt på en adressplats för flera postmottagare. Enligt föreskriften ska en adressat som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år beaktas vid postutdelningen.

Föreskrift om placering av postlådor (Extern länk)

Motivering till och tillämpning av föreskrift 61 (Extern länk)