Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Som leverantör av transportservice kan du bidra till hälsosäkerheten och öka kundernas förtroende för dina tjänster. Genom att följa rekommendationerna kan vi tillsammans minska spridningen av coronaviruset inom transportservice.

Dessa rekommendationer är avsedda för alla aktörer inom persontrafiken, såsom buss- och taxiföretag, utövare av spårtrafik, rederier och flygbolag samt aktörer som organiserar kollektivtrafik och övriga persontransporter. Rekommendationen är avsedd att även beaktas vid hållplatser, i hamnar och i terminaler. Rekommendationen gäller alla transporter oavsett antalet personer.