Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gas- och etanolkonverteringar av bilar

Du kan spara både miljön och pengar genom att konvertera din bensin- eller dieseldriven personbil till en gas- eller etanoldriven bil.

Etanolkonvertering av bil

1: Konvertera bilen så att den blir etanoldriven

Anordningar för etanolkonverteringar säljs av flera olika aktörer, och etanolkonverteringen kan göras hos vissa bilverkstäder. Kraven som gäller godkännande av konverteringen fastställs i Traficoms föreskrift ”Ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion”.

Konverteringen kan påverka bilens garanti. Kontrollera hos biltillverkaren vilka följder konverteringen eventuellt har i fråga om garantin.

2: Ta bilen till ändringsbesiktning. Om bilen har tagits i bruk den 1 september 2009 eller senare ska man redovisa att utsläppskraven uppfylls.

I fråga om bilar som tagits i bruk före den 1 september 2009 räcker det med kontroll som ingår i ändringsbesiktningen för att påvisa att bilen även utsläppsmässigt är trafikduglig efter konverteringen.

Det är möjligt att godkänna konverteringen också i fråga om bilar som tagits i bruk från och med den 1 september 2009 men då ska man vid besiktningen uppvisa en utredning av en godkänd sakkunnig eller en utsedd teknisk tjänst om att utsläppskraven uppfylls. Ta reda på i förväg om du kan få ett intyg av den som utför konverteringen om att utsläppskraven uppfylls. Om du inte kan få något intyg kan man eventuellt behöva göra ett utsläppstest för bilen i enlighet med EU-kraven. I Finland utförs utsläppstest för personbilar av vissa sakkunniga och tekniska tjänster (Extern länk) som Traficom godkänt.

Vid ändringsbesiktning antecknas i bilens registeruppgifter att den lämpar sig för höginblandad etanol i utsläppsklassen Euro 4 och i äldre bilar. I Euro 5 och i nyare bilar är etanol en officiell drivkraft och den antecknas i uppgifterna som gäller drivkraft.

Gaskonvertering av bil

1: Konvertera bilen så att den blir gasdriven.

Gaskonverteringar utförs av vissa bilverkstäder. Konverteringen ska utföras i enlighet med Traficoms föreskrift ”Ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion”. Vid installation av en naturgasanordning ska man använda komponenter som uppfyller kraven i E-reglemente 110. Installationen av gasanordningen ska granskas före besiktning på det sätt som avses i 6 kap. i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). Ytterligare information finns på TUKES webbplats (Extern länk).

För att uppfylla utsläppskraven räcker det att den ändringsserie som används vid konverteringen är avsedd för fordonet i fråga och uppfyller kraven i E-reglemente 115.

Konverteringen kan påverka bilens garanti. Kontrollera hos biltillverkaren vilka följder konverteringen eventuellt har i fråga om garantin.

2: Ta bilen till ändringsbesiktning

Vid ändringsbesiktning antecknas i bilens registeruppgifter att bilens drivkraft helt eller delvis är gas, oftast ”Bensin/CNG”. 

Du kan ansöka om konverteringsstöd hos Traficom

När du under tiden 1.1.2018–30.11.2021 bygger om en bensindriven personbil till att drivas med gas eller etanol kan du få ekonomiskt stöd från Traficom för att täcka kostnaderna för konverteringen. Läs mer om ansökan om konverteringsstöd och förutsättningarna för beviljande av det. (Extern länk)