Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Förare av nöjesfartyg som är över 24 meter långa ska inneha internationellt förarbrev för fritidsbåt. Med internationellt förarbrev för fritidsbåt kan du också påvisa din kompetens som båtförare i flera länder när du till exempel hyr en båt. Du ska alltid på förhand ta reda på vilka krav som gäller i ditt resmål och hos båthyraren.

Förutsättningar för beviljande av internationellt förarbrev för fritidsbåt

1: En ålder på minst 16 år

2: Minst ett giltigt körkort i grupp 1 (personbil, moped, mopedbil, motorcykel, traktor) eller ett läkarintyg över att kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts.

3: Uppfyllande av examenskraven för internationellt förarbrev för fritidsbåt

Uppfyllandet av kraven kan påvisas på tre olika sätt:

  • Med ett intyg som beviljats av en båtorganisation som auditerats av Traficom eller av en läroanstalt inom sjöfartsområdet
  • Med ett förarbrev eller något annat behörighetsbrev för högre däcksbefäl (motordrivna farkoster i kustvatten)
  • Genom ett prov som ordnas av Traficom

Om du också vill få en anteckning i behörighetsbrevet om att du har behörighet för inlandsfarvatten (I), ska du separat bevisa att du har tillräcklig kännedom om reglerna för Europas inre farvatten (CEVNI).

4: Med ett intyg över praktiska färdigheter i framförande av båt från en auditerad båtorganisation eller en läroanstalt inom sjöfartsområdet.

Giltighetstid

Ett internationellt förarbrev för fritidsbåt är i kraft tills vidare och kostar 100 euro.

Förnyelse eller komplettering av behörighetsbrev 60 euro.

Tentamen för internationellt förarbrev för fritidsbåt samt ett separat prov i den del som gäller juridiska frågor ordnas på Traficoms verksamhetsställen. Priset är 50 euro.

FÖRFRÅGNINGAR

E-post

veneilypatevyydet(at)traficom.fi