Klassificeringssällskapen

Traficom har ingått avtal om besiktning av fartyg med vissa klassificeringssällskap. I avtalet fastställs arbetsfördelningen mellan de bemyndigade klassificeringssällskapen och Traficom.

Klassificeringssällskap som bemyndigats av Traficom

Traficom har ingått avtal om besiktning av fartyg med följande klassificeringssällskap:

  • American Bureau of Shipping
  • Bureau Veritas
  • Lloyd's Register
  • RINA Services S.p.A.
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  • DNV 

Avtalen med klassificeringssällskapen är sinsemellan identiska.

Arbetsfördelningen med klassificeringssällskapen

Klassificeringssällskapen kan besikta finska fartyg enligt SOLAS-konventionen, MARPOL-konventionen och lastlinjekonventionen och utfärda säkerhetscertifikat enligt dem. Klassificeringssällskapen kan också godkänna alla de fartygsdokument som behöver godkännas och utföra ISM- och ISPS- auditeringar.

Enligt avtalet får klassificerinssällskapen också besikta fartyg som inte omfattas av de internationella konventionerna. För sådana besiktningar måste Traficoms godkännande inhämtas. 

Anvisningar och informationsutbyte med anknytning till avtalet