DNS-test

Med hjälp av Traficoms verktyg för DNS-test kan du kontrollera att domännamnets namntjänster fungerar.

Testet hjälper till att kontrollera

  • om fi-domännamnet har konfigurerats med namnservrarna enligt Traficoms krav
  • om fi-domännamnets namntjänster fungerar just nu
  • om domännamnet använder säkerhetstillägget DNSSEC.

Om Traficom har skickat ett felmeddelande om namnservrar som inte fungerar, ger DNS-tetstet närmare information om felet.

Du kan kontrollera namnservrarnas funktion även innan du registrerar ett domännamn. Om du tänker ändra namnservrar kan du testa om de nya namnservrarna överensstämmer med Traficoms föreskrifter.

Testa namnservrarna (Extern länk)