Fi-roten

Internets domännamnssystem är en global decentraliserad databas som översätter domännamn till maskinläsbara IP-adresser. Fi-roten är en av de många rötterna i databasen.

Domännamnssystemet (DNS, Domain Name System) är en hierarkiskt uppbyggd databas som kan beskrivas i trädstruktur. Med hjälp av trädstrukturen skapas en sökväg till rätt namnserver. Denna sökväg utnyttjas när ett domännamn översätts till motsvarande IP-adress så att en dator kopplad till internet kan kommunicera med en annan dator på internet. Till exempel domännamnet www.traficom.fi har IPv4-adressen 87.239.126.33.

Domännamnssystemets trädstruktur

Fi-zonen är en av domännamnssystemets många zoner som alla har samma struktur.

Nimipalvelujärjestelmän puurakenne

Domännamnssystemet har en trädstruktur. Längst upp i trädet finns roten och under den finns alla toppdomäner (TLD). Toppdomänerna indelas i nationella toppdomäner (country code top level domain, ccTLD) och generiska toppdomäner (generic top level domain, gTLD). Rotnamnservrar har information om alla namnservrar för toppdomäner.

Ett enskilt domännamn, alltså en huvuddomän (second-level domain, SLD) är en punkt i mitten av trädstrukturen. Adresser till tjänster är ofta underdomäner (till exempel shop.vr.fi). För underdomäner används ofta namnet subdomän.

Ett domännamn visar var i trädstrukturen information om domännamnet kan hittas. I domännamnet www.traficom.fi anger punkterna nivåerna till roten, dvs. till högst upp i DNS-trädet. Roten betecknas alltid med en punkt sist i adressen, men den skrivs i allmänhet inte ut (t.ex. www.traficom.fi. skrivs www.traficom.fi).

Fi-rotnamnservrar

Den nationella toppdomänen fi har åtta rotnamnservrar runt om i världen. Tack vare den geografiska spridningen, är fi-domännamnens funktionssäkerhet 100 %. Finländska domännamn, webbsidor och e-postadresser under toppdomänen fi fungerar tillförlitligt och svarar snabbt på DNS-förfrågningar var som helst i världen.

Domännamnssystemet specificeras i RFC-dokumenten 1034 och 1035.

Domännamnssystemet specificeras i RFC-dokumenten 1034

Domännamnssystemet specificeras i RFC-dokumenten 1035