Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Hitta en registrar

Du behöver en registrar för att skaffa ett fi-domännamn. Med sökfunktionen hittar du alla de registrarer som har lämnat in en anmälan om registrarverksamhet till Traficom. De gör registreringar av fi-domännamn och betjänar dig i alla domännamnsärenden.

Registrarerna tillhandahåller i allmänhet också andra tjänster som hänför sig till ditt domännamn, t.ex. e-posttjänster, webbsideutrymme och namnservrar.

Vissa registrarers uppgifter är försedda med en stjärnmärkning (¤¤¤¤¤) i sökfunktionen. Stjärnmärkningen baserar sig på Traficoms bedömning av registrarernas verksamhet. Syftet med stjärnmärkningen är att göra kundernas val av registrar lättare och att främja informationssäker registrarverksamhet. Det har varit frivilligt för registrarerna att delta i bedömningen. Om det inte finns någon stjärnmärkning för en registrar, betyder det inte att registraren skulle klara av bedömningskriterierna sämre eller bättre.

Traficoms stjärnklassificering för registrarer:

¤ = 16-49 poäng

¤¤ = 50-83 poäng

¤¤¤ = 84-117 poäng

¤¤¤¤ = 118-151 poäng

¤¤¤¤¤ = 152-168 poäng

(https://registry.domain.fi/search/sv/app/registrars)