Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Hur kan jag byta min registrar?

Du kan byta din registrar utan särskilda grunder. Du kan vända dig antingen till din nuvarande eller till din blivande registrar och begära byte. Begäran ska göras skriftligen.

Registraren byts med hjälp av en kod för registrarbyte som är giltig 30 dagar. Registraren ska utföra bytet inom en rimlig tid.

Du ska antingen

  • befullmäktiga den nya registraren att skaffa koden för registrarbyte från den gamla registraren eller
  • själv begära att den gamla registraren ger dig koden för registrarbyte som du sedan sänder till den nya registraren.