Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fundera noggrant på vilket domännamn som passar dig. Kontrollera tillåtna tecknen och det valda domännamnets lagenlighet innan du registrerar det.

Domännamnet får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Varje domännamnsanvändare ansvarar själv för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Kontrollera i offentliga register att det ansökta domännamnet är lagenligt.

Ett fi-domännamn får omfatta 2–63 tecken. Om de tillåtna tecknen och begränsningarna i användningen finns närmare instruktioner.

Tillåtna tecken i ett domännamn är

 • bokstäverna a–z
 • siffrorna 0-9
 • bindestreck-minus (-).

Tillåtna nationella tecken är

 • bokstäverna å, ä och ö
 • tecknen som används i samiska i Finland.

Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Tredje och fjärde tecknet får inte båda vara bindestreck-minus.

Ett undantag är domännamnets ACE-format som innehåller de nationella tecknen å, ä eller ö (ASCII Compatible Encoding). Där får både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck-minus.

Tips för ett bra domännamn

Domännamnet bör vara kommunikativt tydligt och tekniskt så obegränsat som möjligt. Ett bra domännamn

 • kränker inte ett namn eller varumärke som någon annan har registrerat
 • kan inte förväxlas med ett annat domännamn. Ett namn som för mycket liknar ett annat namn kan leda till missförstånd.
 • motsvarar din firma eller bifirma eller ditt varumärke
 • är individuellt och berättar om saken eller tjänsten i fråga
 • låter klart också då man uttalar det högt och även i olika språkversioner. Byte av bokstäverna ä, ö och å mot a, o och a kan ändra namnets betydelse i ogynnsam riktning. Beakta också tekniska begränsningar vid användningen av skandinaviska bokstäver, samiska tecken och bindestreck-minus.
 • passar vid behov även för din e-postadress. Till exempel domännamnet stadensvattenreningsverk.fi är svårt för att utgöra en del av e-postadressen fornamn.efternamn@stadensvattenreningsverk.fi.

Det är viktigt att du kontrollerar fi-domännamnets lagenlighet innan du registrerar det. Du kan förlora ditt domännamn om det kränker ett namn eller varumärke som någon annan har skyddat.

Traficom har rätt att avregistrera ett fi-domännamn som motsvarar eller liknar ett skyddat namn eller varumärke, om innehavaren av namnet eller märket kräver avregistrering.

Läs mer om användning av nationella tecken i domännamn

Uppdaterad