Information om den nationella toppdomänen fi

Fi är den nationella toppdomänen för Finland och Traficom ansvarar för den. Den nationella lagstiftningen styr förmedlingen och användningen av fi-domännamn.

Toppdomänen fi är en del av internets hierarkiska struktur, där domännamnet är en adress till en viss tjänst på internet. Samma adress kan också ges i sifferformat (IP-adress), men ett domännamn, såsom traficom.fi, är enklare att både komma ihåg och gissa. Fi-domännamn skaffas via registrarer. Via registraren är det också möjligt att skaffa webbsideutrymme, e-posttjänster och namnservrar.

Lagstiftning om fi-domännamn

Bestämmelserna om fi-domännamn ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) som samlar författningarna för elektronisk kommunikation. Domännamnsparagraferna finns för det mesta i 21 kapitlet i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.