Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Information om den nationella toppdomänen fi

Fi är den nationella toppdomänen för Finland och Traficom ansvarar för den. Den nationella lagstiftningen styr förmedlingen och användningen av fi-domännamn.

Toppdomänen fi är en del av internets hierarkiska struktur, där domännamnet är en adress till en viss tjänst på internet. Samma adress kan också ges i sifferformat (IP-adress), men ett domännamn, såsom traficom.fi, är enklare att både komma ihåg och gissa. Fi-domännamn skaffas via registrarer. Via registraren är det också möjligt att skaffa webbsideutrymme, e-posttjänster och namnservrar.

Lagstiftning om fi-domännamn

Bestämmelserna om fi-domännamn ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) som samlar författningarna för elektronisk kommunikation. Domännamnsparagraferna finns för det mesta i 21 kapitlet i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.